Szanowni Kandydaci studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe,
po dokonaniu rejestracji on-line prosimy o pilne dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów. Rejestracja on-line jest tylko pierwszym etapem procesu rekrutacyjnego. Prosimy o dostarczenie dokumentów do punktu rekrutacyjnego blok 94 pokój 11 za pobraniem przepustki w bloku nr 4.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 2020/2021

Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie "Rekrutacja online":

od 4 maja 2020 r.
 
Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:
21 sierpnia 2020 r.
 
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej:
25 sierpnia 2020 r.
 
Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:
26 sierpnia - 11 września 2020 r. 
Uwaga! Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów!
 
Ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów:
14 września 2020 r. 
 
Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej:
sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z listy zakwalifikowanych na studia.
 
Rekrutacja dodatkowa na studia w internetowym systemie "Rekrutacja online" i składanie dokumentów:
15-30 września 2020 r.