side image
Zaloguj się do wybranej platformy kształcenia na odległość
zobacz więcej

Rejestracja konta w LMS ILIAS

Zostały dokonane zmiany w procesie zakładania konta na platformie ogólnodostępnej (ADL – Platforma Podstawowa).
Każdy użytkownik rejestruje konto samodzielnie.
Należy w formularzu rejestracyjnym uzupełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.
UWAGA! na podany przez użytkownika adres e-mail, automatycznie po zakończeniu rejestracji wysłany zostanie e-mail z linkiem aktywacyjnym, który jest ważnym tylko przez 15 minut.
Uruchomienie linka powoduje aktywację konta.
 
***
Osoba rejestrująca konto na platformie ogólnodostępnej (ADL – Platforma Podstawowa) używając e-maila służbowego z następujących domen:
 • akademia.mil.pl,
 • wat.edu.pl,
 • amw.gdynia.pl,
 • wp.mil.pl,
 • mon.gov.pl,
 • jftc.nato.int,
 • army.mil.pl,
 • cwmsd.army.mil.pl,
 • sp.mil.pl,
 • mw.mil.pl,
 • iwspsz.wp.mil.pl,
 • sow.mil.pl,
 • psk.mil.pl,
 • 2kz.mil.pl,
 • meteo.mil.pl,
 • hqmncne.mil.pl,
 • eurocorps.org.
otrzyma szersze uprawnienia do korzystania z zasobów portalu edukacyjnego (dostęp do większości kursów).
 
W przeciwnym razie dostępny będzie jedynie jeden kurs ADL: ELTEC – English Language Training Enhancement Course.
 
W przypadku problemów prosimy o e-mail: ilias@akademia.mil.pl

Pomoc

Zostały dokonane zmiany w procesie zakładania konta na platformie ogólnodostępnej (ADL – Platforma Podstawowa).
Każdy użytkownik rejestruje konto samodzielnie.
Należy w formularzu rejestracyjnym uzupełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.
UWAGA! na podany przez użytkownika adres e-mail, automatycznie po zakończeniu rejestracji wysłany zostanie e-mail z linkiem aktywacyjnym, który jest ważnym tylko przez 15 minut.
Uruchomienie linka powoduje aktywację konta.

Helpdesk

Skrót: Tel.: 261-814-072
Tel.: 261-813-805
Tel.: 261-814-548