Slajd

STUDIUJ "HISTORIĘ" NA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ!

#DołączDoNas

Historia wraca do Rembertowa!

Szukasz rozwiązania ważnego życiowego problemu – jakie wybrać studia? 
Zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie siedem krótkich analitycznych pytań:
 
  • Co? – co chcę robić? Jak planować swoją przyszłość? 
  • Kto? – kto może mi w tym pomóc?
  • Gdzie? – gdzie mogę studiować?  
  • Kiedy? – kiedy powinienem podjąć konieczne działania? 
  • Dlaczego? – dlaczego studiowanie na kierunku „historia” na Akademii Sztuki Wojennej jest dobrym i perspektywicznym wyborem?
  • Jak? – jak znaleźć się w gronie studentów ASzWoj?
  • Jak wielu? – kto będzie ubiegać się o jedno miejsce na studiach I stopnia  o profilu praktycznym na kierunku „historia”?
 
Przy okazji – właśnie poznałeś metodę W5H2 :) 
What? Who? Where? When? Why? How? How many? 
 
Wybitni ludzie i ważne wydarzenia zostawiają po sobie ślady. Także armie i ich dowódcy… W Akademii Sztuki Wojennej badamy takie właśnie znaki przeszłości. W Rembertowie wszystko jest historią. 
 
Ponad 100 lat temu, powstała tu Wyższa Szkoła Wojenna. W listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i znów stała się suwerennym państwem. Ówcześni rządzący mając w pamięci doświadczenia z walk o niepodległość w latach 1914–1920, dostrzegali niezwykle ważną, w wolnej już Polsce, potrzebę zorganizowania szkolnictwa wojskowego, w tym kształcenia wyższych kadr dowódczych i sztabowych. 15 czerwca 1919 roku powołano  w Warszawie wyższą uczelnię wojskową – Wojenną Szkołę Sztabu Generalnego. Pierwszym komendantem szkoły, zlokalizowanej w Warszawie przy al. Szucha 3, został gen. por. Stanisław Puchalski.
 
W 1921 roku zmieniono nazwę uczelni. Wyższa Szkoła Wojenna – tak brzmiała nowa nazwa szkoły – otrzymała także nową siedzibę, którą był gmach przy ul. Koszykowej 79. W początkowym okresie działalności szkoły zajęcia ze studentami prowadzili z reguły oficerowie francuscy, którzy odegrali istotną rolę w jej tworzeniu i rozwoju. Długoletnim dyrektorem nauk i wykładowcą taktyki ogólnej był płk Louis Faury – oficer z  dużym doświadczeniem i ogromną wiedzą wojskową, który ukształtował podwaliny dydaktyczne szkoły. Do roku 1939 uczelnia wypromowała ponad 1300 oficerów dyplomowanych. Po wybuchu II wojny światowej szkołę odtworzono na terenie Szkocji, najpierw jako Kurs Wyższej Szkoły Wojennej, przemianowany później na Wyższą Szkołę Wojenną.