Wyjazdy

Studenci oraz pracownicy wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus+ mają możliwość dofinansowania wyjazdu ze środków projektów. Wysokość stypendium uzależniona jest od rodzaju mobilności oraz kraju wyjazdu. Maksymalny okres pobierania dofinansowania na wyjazd to 12 miesięcy w przypadku mobilności studentów. Wyjazdy pracowników zazwyczaj trwają 7 dni, co ma na celu udostępnienie możliwości wyjazdów dla jak najszerszego grona pracowników Akademii, przy czym maksymalny czas to 2 miesiące. Szczegółowe informacje na temat stawek dofinansowania w ramach Programu Erasmus+ i PO WER znajdują się w poniższych obwieszczeniach.