Zapraszamy do korzystania z E-ZASOBÓW Akademii Sztuki Wojennej!

 • Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego
  Niekomercyjny projekt udostępnienia skanów map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w latach 1919 - 1939.
   
 • ProQuest Central
  ProQuest Central to źródło informacji, które obejmuje bazy danych z takich dziedzin jak nauki społeczne, edukacja, nauki ścisłe i techniczne, biznes, zdrowie i medycyna. Jest to niezrównane źródło multidyscyplinarnych poszukiwań dla pracowników naukowych.
  Prezentowany zbiór to nie tylko czasopisma naukowe, ale też zasób wartościowych badań rynku, raportów o krajach, raportów gospodarczych i branżowych, ważnych dokumentów roboczych na etapie przed drukiem. To także pełnotekstowe prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie, ponadto dostępna jest ogromna liczba czasopism specjalistycznych i ogólnych.
   
   
  Baza dostępna także z komputerów domowych. Przy logowaniu należy podać login i hasło do konta bibliotecznego (warunkiem korzystania będzie aktualne konto bez zaległości w bibliotece).
 • SCIENCE DIRECT
  SCIENCE DIRECT (baza czasopism i książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier. Tematyka: nauki techniczne, matematyczno-przyrodnicze, medycyna, chemia, fizyka, ekonomia).
   
 • Social Sciences & Humanities
  Pakiet Social Sciences & Humanities czasopism wydawnictwa Taylor & Francis zapewnia dostęp do ponad 1400 recenzowanych czasopism zawierających treści potrzebne użytkownikom do prowadzenia badań oraz nauczania w zakresie nauk społecznych oraz humanistycznych, między innymi w takich obszarach jak: studia strategiczne, bezpieczeństwo i obronność, polityka i stosunki międzynarodowe, kryminologia i prawo, biznes, zarządzanie i ekonomia.
   
   
  Baza dostępna także z komputerów domowych. Przy logowaniu należy podać login i hasło do konta bibliotecznego (warunkiem korzystania będzie aktualne konto bez zaległości w bibliotece).
 • INTERNATIONAL SECURITY & COUNTER-TERRORISM REFERENCE CENTER
  INTERNATIONAL SECURITY & COUNTER-TERRORISM REFERENCE CENTER - Baza obejmuje obszerne źródła publicznie dostępnej informacji dla celów wywiadu i jest przeznaczona dla analityków, specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz studentów. Baza zawiera blisko 3.000 pełnotekstowych publikacji, kilkaset tysięcy wyselekcjonowanych artykułów, serwisów i raportów informacyjnych (w tym Stratfor Analysis, Stratfor Forecasts, and Stratfor Geopolitical Diary), streszczeń książek, najczęściej zadawanych pytań oraz własnych opracowań naświetlających sprawy terroryzmu i bezpieczeństwa. Baza łączy pogłębione analizy naukowe z komentarzami ekspertów z różnych organizacji, agencji i wydawnictw oraz bieżące przeglądy rozwoju wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, politycznym, wojskowym, ekonomicznym, społecznym i technicznym. Baza zawiera ponadto kolekcję ponad 10.800 zdjęć, map i flag.
   
   
  Baza dostępna także z komputerów domowych. Przy logowaniu należy podać login i hasło do konta bibliotecznego (warunkiem korzystania będzie aktualne konto bez zaległości w bibliotece).
 • ACADEMICA
  ACADEMICA - administrowany przez Bibliotekę Narodową polski system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej.
   
  Celem Academiki jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, polegającej na przesyłaniu pocztą publikacji drukowanych, wypożyczeniami cyfrowymi. System opiera się na zasobach Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej.
   
 • WILEY
  WILEY (licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism FULL COLLECTION nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych)
   
 • WEB OF SCIENCE
  WEB OF SCIENCE (wiodąca i najbardziej powszechna baza bibliograficzno-bibliometryczna, której wydawcą jest Clarivate Analytics. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).
   
 • SPRINGER
  SPRINGER (zawiera pełne teksty artykułów z czasopism i książki, opublikowane przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers. W ramach krajowej licencji akademickiej Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice).
   
 • SCOPUS
  SCOPUS (wielodziedzinowa baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych, której wydawcą jest Elsevier).
   
 • Czasopisma elektroniczne Nature i Science
  Czasopisma elektroniczne Nature i Science są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group https://www.nature.com/. Nature to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Zostało założone w 1869 r. Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. 
  https://science.sciencemag.org/ Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji. Ponadto na serwerze dostępne jest czasopismo open-access Science Advances.
   
  Sprawdź tutaj
 • INFONA
  INFONA (portal komunikacji naukowej zawiera obecnie ponad 12 mln publikacji, w tym prawie 10 tys. czasopism i ponad 28 tys. książek. Są to otwarte polskie treści naukowe oraz licencjonowane zasoby zagraniczne).
   
   
 • ELSEVIER
  ELSEVIER (obejmuje ok. 2 tys. tytułów z zakresu nauk technicznych, matematyczno-przyrodniczych, medycznych, chemii, fizyki, ekonomii, socjologii i etc.
  W 2015 r. licencję krajową na czasopisma rozszerzono o pakiet książek zawierający 838 monografii z 2013 r. oraz 803 wolumeny serii książkowych i poradników z lat 2011-2015)
   
   
 • Bazy EBSCO
  Bazy danych EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet podstawowy 15 baz, w tym 8 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, International Security & Counter Terrorism Reference Center oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center oraz bazę zawierającą opisy leków: AHFS Consumer Medication Information.
   
   
  Baza dostępna także z komputerów domowych. Przy logowaniu należy podać login i hasło do konta bibliotecznego (warunkiem korzystania będzie aktualne konto bez zaległości w bibliotece).
 • IBUK Libra
  IBUK Libra umożliwia czytelnikom darmowy dostęp do blisko 2500 e-booków (Wydawnictwa Naukowego PWN). Aby korzystać z e-booków, wystarczy być zarejestrowanym czytelnikiem Biblioteki Głównej ASzWoj. Z udostępnionych zasobów korzystać można z sieci akademickiej oraz z komputerów w domu.
   
  Wejście do IBUK Libra: http://ezasoby.akademia.mil.pl/han/ibuk/  
   
  Logowanie: 
  przy logowaniu należy podać login i hasło do konta bibliotecznego. Wymagany jest brak obciążeń na koncie bibliotecznym.
   
  Funkcje platformy IBUK LIBRA (film instruktażowy): https://www.youtube.com/watch?v=p-DQnp1fvgI
  Osobista półka MyIBUK (film instruktażowy): https://www.youtube.com/watch?v=7GNxlHtmtWk
   
 • O’REILLY
  Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej, dzięki współpracy z Proquest part of Clarivate, oferuje dostęp do platformy O’REILLY, stanowiącej bazę wysoce zaufanych treści i unikalnych doświadczeń edukacyjnych, dzięki ponad sześćdziesięciu tysiącom tytułów (w tym książek i audiobooków z wczesnych wydań). Do tego ponad trzydzieści tysięcy godzin wideo, setki wydarzeń na żywo czy też interaktywne laboratoria od prawie dwustu najlepszych wydawców.
   
  O’REILLY oferuje dostęp do unikatowych treści z zakresu historii, bezpieczeństwa, zarządzania, architektury oprogramowania, cyberbezpieczeństwa, wywiadu wojskowego, języków programowania, finansów i księgowości, zarządzania zespołem czy też logistyki.
   
  Platforma edukacyjna O’REILLY dostępna jest także na telefon czy tablet. Wystarczy pobrać aplikację w sklepie, zalogować się na konto i korzystać z zasobów.
  Dostęp do bazy możliwy jest z maili w domenach akademickich: @akademia.mil.pl oraz @student.akademia.mil.pl. W razie problemów w założeniem konta należy skontaktować się z administratorem pod adresem: m.kolodzinska@akademia.mil.pl