Slajd

Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa

Zagrożenia cybernetyczne, zarówno dla bezpieczeństwa UE, NATO, jak i poszczególnych państw, są coraz częstsze i trudniejsze do zidentyfikowania.
Dlatego tak ważne jest podejmowanie stosownych działań – także na płaszczyźnie naukowej i analitycznej – by podołać wyzwaniom pojawiającym się w cyberprzestrzeni.