O Centrum

Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa
1 czerwca 2020 roku, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz opinii Senatu Akademii Sztuki Wojennej, w strukturach uczelni powstało Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa (ACPC, ang. Academic Center for Cybersecurity Policy).

Zadania realizowane przez Centrum dotyczą w szczególności przygotowywania opracowań analitycznych (analiz i ekspertyz), raportów, rekomendacji oraz materiałów tezowo-informacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, na potrzeby resortu obrony narodowej, w tym kadry kierowniczej oraz innych podmiotów działających na rzecz cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Centrum tworzą cztery jednostki organizacyjne: Ośrodek Organizacji i Analiz Prawnych, Ośrodek Strategii Cyberbezpieczeństwa i Edukacji, Ośrodek Implementacji Nowoczesnej Technologii Cyberbezpieczeństwa oraz Laboratorium Bezpieczeństwa Informacji.

Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa wydaje czasopismo naukowe, tematycznie związane z cyberprzestrzenią i bezpieczeństwem - półrocznik „Cybersecurity and Law”. Organizuje także konferencje naukowe, seminaria  i warsztaty, stanowiące forum wymiany myśli między przedstawicielami świata nauki  i administracji publicznej. Centrum wspiera również Bibliotekę Główną ASzWoj w zakresie prowadzenia „biblioteki cyberbezpieczeństwa”.