ACPC

Kierownictwo Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa
 • DYREKTOR AKADEMICKIEGO CENTRUM POLITYKI CYBERBEZPIECZEŃSTWA
  Dr hab. nauk prawnych Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz – dr hab. nauk prawnych (doktorat UW i habilitacja UJ), radca prawny, profesor uczelni i kierownik Katedry Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik Centrum Studiów nad Cyberbezpieczeństwem, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. W latach 1996-2010 pracowała jako prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat S.A. oraz w TVP S.A. W latach 2011-2018 wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, instytucji zajmującej się digitalizacją i upowszechnianiem dziedzictwa audiowizualnego (centrum kompetencji w obszarze cyfryzacji ). Jako naukowiec prowadzi prace badawcze dotyczące regulacji prawnych w obszarze mediów, cyberbezpieczeństwa, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony własności intelektualnej, procesów cyfryzacji i wpływu nowych technologii na rozwój państwa i sytuację prawną jednostki. Autorka monografii i licznych artykułów. Redaktor naczelny pisma wydawanego przez ASzWoj -  Cybersecurity & Law.
 • KIEROWNIK OŚRODKA ORGANIZACJI I ANALIZ PRAWNYCH
  Prof. dr hab. Mirosław Karpiuk, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia magisterskie), Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (studia doktoranckie). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. W ramach działalności naukowej specjalizuje się w problematyce dotyczącej miejsca administracji publicznej w przestrzeni bezpieczeństwa. Zastępca redaktora naczelnego półrocznika „Cybersecurity and Law”.
 • KIEROWNIK OŚRODKA STRATEGII CYBERBEZPIECZEŃSTWA I EDUKACJI
 • KIEROWNIK OŚRODKA IMPLEMENTACJI NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII CYBERBEZPIECZEŃSTWA
  Sławomir Stalmach – Dziennikarz informacyjny; pracował w agencjach: IAR, PAP, telewizjach: Polsat, TVP oraz w dzienniku Rzeczpospolita
 • LABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
  Paulina Krawczyk – magister bezpieczeństwa wewnętrznego, ukończyła studia w Akademii Sztuki Wojennej, obecnie doktorantka na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj  w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (Instytut Bezpieczeństwa Państwa. katedra bezpieczeństwa powszechnego). W ACPC sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem, organizacją pracy i prowadzeniem badań w Laboratorium Bezpieczeństwa Informacji.