Zdjęcie przedstawia menedżera w centrum logistycznym z tabletem
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
INSTYTUT LOGISTYKI
KATEDRA LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTW

zaprasza na seminarium naukowe na temat:
CENTRA LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW
 
 
Termin:
14 maja 2021 r., godzina 10:00.
 
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej, sala 101, blok 22.
(wideokonferencja poprzez aplikację Microsoft Teams)
 
Celem seminarium jest:
  • identyfikacja uwarunkowań funkcjonowania centrum logistycznego w łańcuchu dostaw;
  • określenie możliwości rozwoju centrów logistycznych w Polsce;
  • ocena możliwości wykorzystania potencjału centrum logistycznego w wojskowych łańcuchach dostaw.
 
Komitet naukowy:
Przewodniczący:
dr hab. inż. Ryszard Chrobak, prof. ASzWoj, r.chrobak@akademia.mil.pl
 
Członkowie komitetu naukowego:
prof. dr hab. Romuald Mańkowski
prof. dr hab. Andrzej Szymonik
dr hab. inż. Sławomir Bartosiewicz, prof. WAT
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj
dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj
dr hab. Wojciech Nyszk, prof. ASzWoj
dr hab. Maciej Kaźmierczak, prof. ASzWoj
ppłk dr inż. Dariusz Grala
dr Mariusz Fornal
dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty
ppłk dr Witold Słomiany
ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny
 
Komitet organizacyjny:
dr Jan Szymczyk – przewodniczący - j.szymczyk@akademia.mil.pl      
dr Marek Mróz - m.mroz@akademia.mil.pl
 
PLAN SEMINARIUM
14 maja 2021
10.00-13.00
 
10.00 – 10.10 - Rozpoczęcie seminarium (Dziekan WZiD /Dyrektor ILog)
 
Moderator: dr hab. inż. Ryszard Chrobak
10.10 – 10.25 – Strategie centrów logistycznych w łańcuchach dostaw (dr hab. Wojciech Nyszk – AszWoj)
10.25 – 10.40 – Centrum logistyczne jako integralny element morsko-lądowego łańcucha logistycznego    (dr hab. Andrzej Bursztyński – AMW)
10.40 – 10.55 – Rozwój centrów logistycznych w Polsce – zagrożenia i szanse (Pani Julia Gliszczyńska – studentka ASzWoj – KNSL)
10.55 – 11.10 – Znaczenie centrów logistycznych i terminali kontenerowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Gdyni (dr Marian Morawski – AMW)
11.10 – 11.25 – Centra logistyczne w ujęciu dynamicznym i statycznym (dr hab. inż. Ryszard Chrobak – AszWoj)
11.25 – 11.40 – Prognoza popytu wybranego asortymentu w centrum logistycznym (dr inż. Marek Mróz – AszWoj)
11.40 – 11.55 - Efektywność gospodarowania Centrum Logistycznym w warunkach zagrożeń covid-19 (dr hab. inż. Sławomir Bartosiewicz; dr Małgorzata Oziębło – WAT)
11.55 – 12.10 – Nowoczesne powierzchnie magazynowe jako potencjalny element łańcucha dostaw w tylnej strefie działań (dr Grzegorz Stankiewicz – AWL)
12.10 – 12.25 – Rola centrów logistycznych w łańcuchach dostaw dla wojsk ( ppłk dr Krzysztof Zadorożny; ppłk dr Witold Słomiany – AszWoj)
12.25 – 12.45 – Dyskusja

12.45 – 13.00 – Zakończenie seminarium (Dziekan WZiD /Dyrektor ILog)