Slajd

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem jest jednostką analityczno-ekspercką, powołaną z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej, której przeznaczeniem jest prowadzenie badań i analiz, pobudzanie debaty oraz rozwijanie innowacyjnego myślenia w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.