Zapraszamy do Biura Karier Akademii Sztuki Wojennej!

 

Biuro Karier to miejsce dla każdego studenta i absolwenta Akademii Sztuki Wojennej, który chce zadbać o swój rozwój zawodowy i osobisty.

 

Pomaga bezpłatnie przygotować się do wejścia na rynek pracy i skutecznie na nim funkcjonować.

Prowadzi różne formy doradztwa personalnego, rozwoju kompetencji miękkich, poradnictwo zawodowe. Wspiera w napisaniu dokumentów aplikacyjnych, czy w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Główne zadania realizowane przez Biuro Karier ASzWoj:

 

 • Doradztwo personalne

 • Nawiązywanie współpracy z instytucjami, firmami, organizacjami w celu prezentacji oferty skierowanej do studentów i absolwentów uczelni wyższych;

 • Udostępnianie aktualnych ofert wolontariatu, staży, praktyk zawodowych i pracy;

 • Udostępnianie bieżących informacji o zmianach na rynkach pracy;

 • Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy, praktyki oraz staże zawodowe;

 • Organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji pomagających zdobyć umiejętności potrzebne do aktywnego i skutecznego wejścia na rynek pracy;

 • Bieżąca współpraca z partnerami.

 

 


AKADEMICKIE TARGI PRACY

 

 

Biuro Karier Akademii Sztuki Wojennej organizuje Akademickie Targi Pracy podczas których studenci oraz absolwenci mają możliwość zapoznania się z ofertami pracy, praktyk i staży, jakie oferują zaproszone instytucje.

Jednostki biorące udział w wydarzeniu są ściśle związane z kierunkami studiów jakie oferuje Akademia Sztuki Wojennej.

W czasie trwania Targów do dyspozycji zainteresowanych są instytucje z branż: logistycznej, lotniczej, administracji państwowej oraz bezpieczeństwa narodowego, w tym także przedstawiciele służb mundurowych i specjalnych.

 

 

 

BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

 

 

Badanie losów absolwentów związane jest z koniecznością dostosowywania programów kształcenia na uczelni do stale zmieniającego się rynku pracy.

 

Jaki jest cel badania?

Dzięki informacji zwrotnej od Was będziemy mogli udoskonalić ofertę dydaktyczną uczelni oraz dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do wymogów rynku pracy.

 

Kto jest objęty badaniem losów absolwentów?

Badaniem objęci są absolwenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, I i II stopnia.

 

Jak przebiega badanie?

Badanie jest anonimowe, prowadzone za pomocą ankietowania i przebiega w 3 etapach:

 

 • 1 etap – zbieranie oświadczeń o wyrażeniu zgody/braku zgody na udział w badaniu losów absolwentów
 • 2 etap – ankieta min. 6 miesięcy od ukończenia studiów
 • 3 etap – ankieta po 3 i 5 latach od ukończenia studiów

 

Jak wykorzystujemy dane?

Uzyskane informacje posłużą do utworzenia zestawień statystycznych, które przekazywane są do wiadomości władz uczelni. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Akademia Sztuki Wojennej.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z Biurem Karier!

 
 

WSPÓŁPRACA Z BIUREM KARIER ASZWOJ

 

 

1. Zamieszczanie ofert

 

Aby zamieścić ofertę na stronie Akademii w zakładce Biura Karier ASzWoj, należy przesłać treść ogłoszenia w pliku otwartym na adres e-mail: biurokarier@akademia.mil.pl
Oferta powinna zawierać następujące elementy:
 
 • krótki opis profilu działalności firmy,
 • wymagania odnośnie kandydata;
 • ramowy zakres obowiązków;
 • warunki zatrudnienia;
 • adres e-mail z domeną rekrutującej firmy, na który kandydaci mają aplikować;
 • termin ważności oferty.

 
Zamieszczanie ofert w zakładce Biura Karier ASzWoj jest bezpłatne. W związku z tym będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o liczbie osób z naszej uczelni, która wzięła udział w procesie rekrutacji oraz tych którzy zostali zatrudnieni.
 
Informujemy również, że przesłanie oferty do zamieszczenia w serwisie Biura Karier ASzWoj oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie kontaktu do Państwa firmy w naszej bazie danych oraz użycia logo państwa firmy przy publikacji ogłoszenia.

 

2. Prezentacja firmy na uczelni

 

Spotkania mają na celu  zapoznanie uczestników  z profilem firmy, specyfiką branży w jakiej działa, możliwością zatrudnienia/przyjęcia na praktyki/staż.
Spotkanie z przedstawicielami firmy.
Szkolenia/warsztaty specjalistyczne przygotowujące studentów/absolwentów do konkretnych działań związanych ze specyfiką danego zawodu, profilu działalności firmy.
Szkolenia/warsztaty z kompetencji społecznych (miękkich).
 
Co zyskujecie?

Przeprowadzenie szkolenia/warsztatu/prezentacji firmy dla studentów/absolwentów ASzWoj może być dobrą okazją do promocji wizerunku firmy czy też realizacji potrzeb rekrutacyjnych.
Firmy zainteresowane taką formą współpracy prosimy o przesłanie propozycji tematu oraz wstępnego programu szkolenia/warsztatu na adres: biurokarier@akademia.mil.pl lub kontakt telefoniczny
z Biurem Karier ASzWoj pod numerem tel. 261 813 332.

 

3. Dystrybucja plakatów i ulotek

 

Ulotki i plakaty muszą zawierać treści dotyczące rynku pracy (np. prowadzonych rekrutacji, programów stażowych, targów, itp.). Plakaty rozwieszane są: na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Biura Karier ASzWoj oraz w budynkach wydziałów. Przed dostarczeniem materiałów informacyjnych należy skontaktować się z pracownikiem Biura Karier ASzWoj.

 

 

 

Kontakt:
 
tel. 261-813-332
biurokarier@akademia.mil.pl
blok 94, pokój nr 23
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00