Slajd

Biblioteka Główna

Prawie 400 tys. woluminów książek, 22 tys. woluminów czasopism oraz 150 tys. wydawnictw kartograficznych z dziedziny nauk o obronności i bezpieczeństwie, dostęp do kilkunastu baz elektronicznych, Punkt Dystrybucji Wydawnictw i biblioteka cyfrowa –  tak w 2020 roku prezentuje się Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej.