OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW 
Studia drugiego stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne 
 
PROFIL KSZTAŁCENIA 
Profil ogólnoakademicki 
 
FORMY ZAJĘĆ 
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.  
 
ADRESACI  
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w organizacjach międzynarodowych takich jak Unia Europejska, NATO, OBWE. 
 
CELE 
Celem kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja jest kształcenie i przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji. 
 
OPIS SPECJALNOŚCI 
Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja realizowane są w następujących specjalnościach: 
  • dyplomacja i komunikacja polityczna 
  • analityka i prognostyka  
 
Specjalność dyplomacja i komunikacja polityczna prezentuje wiedzę z zakresu zagadnień i problematyki dyplomatycznej. Specjalizacja ta ukierunkowana jest na kształcenie specjalistycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących dyplomacji obronnej, arbitrażu i mediacji, dyplomacji, protokołu dyplomatycznego, międzynarodowej komunikacji strategicznej oraz międzynarodowych stosunków wojskowych. Wiedza ta poszerzona zostanie o kontekst komunikacyjny, gdzie kształcenie obejmować będzie zagadnienia praktyczne dotyczące kontaktów z mediami. 
 
Specjalność analityka i prognostyka kształtuje praktyczny i naukowy wymiar zagadnień z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego. Akcentowane są umiejętności samodzielnego analizowania procesów i wydarzeń o znaczeniu politycznym, dyplomatycznym, ekonomicznym czy społecznym. Specjalność analityka i prognostyka kładzie szczególny nacisk na takie zagadnienia, jak: metodologia analizy, analiza systemowa, analiza biznesowa, prognozowanie w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, analizowanie i prognozowanie procesów globalizacyjnych, wojen informacyjnych  oraz ryzyka międzynarodowego. 
 
DROGA DO DYPLOMU – PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
Studia obejmują cztery semestry. W trakcie semestru pierwszego realizowane są przedmioty ogólnowydziałowe. Semestr drugi rozpoczyna nauczanie z przedmiotów kierunkowych oraz fakultatywnych rozszerzających wiedzę na wybranym kierunku. Od semestru trzeciego realizowane są także przedmioty specjalnościowe wybierane według zainteresowań studentów, umożliwiające zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności. W semestrze trzecim studenci rozpoczynają także pracę z promotorem, pod kierunkiem którego będą pisać prace dyplomowe. W czwartym semestrze studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, w trakcie której będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 
 
UZYSKANE KOMPETENCJE
Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja kształcą wybranych, przyszłych specjalistów w charakterze bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zdolności dyplomatycznych, negocjacyjnych i analitycznych. Studenci uzyskują kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z obszaru regulacji bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji. 
 
Po zakończeniu studiów drugiego stopnia absolwent jest przygotowany do analizowania, syntezy i wnioskowania zagadnień problemowych, obejmujących specyfikę bezpieczeństwa międzynarodowego oraz funkcjonowania korpusu dyplomatycznego. 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE  
Absolwenci mogą być zatrudniani jako: specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjaliści analitycy, analitycy procesów, analitycy danych, specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania procesami, pracownicy administracji państwowej, członkowie organizacji i instytucji międzynarodowych, kierownicy i członkowie projektów międzynarodowych. Absolwenci będą pożądanymi pracownikami w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego (Unia Europejska, NATO, OBWE)  w tym także w sektorze organizacji i instytucji międzynarodowych czy NGO.   
  • Kandydaci!
    Poznajcie Ambasadora kierunku BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA!
    Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 
 
AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Wiktoria Trybul