None

Uwaga! Jak złożyć dokumenty dotyczące praktyk studenckich?

Składanie dokumentów dotyczących praktyk studenckich.
W związku z ograniczonym dostępem do dziekanatu, komplet dokumentów dotyczących praktyk studenckich – porozumienie (2 egz.) i skierowanie (1 egz.) wypełnione elektroniczne, wydrukowane i podpisane przez studenta, należy złożyć za pośrednictwem biura podawczego Akademii (Biuro Przepustek bl. 4) lub za pośrednictwem poczty albo kuriera (potwierdzenie odbioru).

Odbiór w dziekanacie po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail (temat: praktyki studenckie) na adres k.chylinska@akademia.mil.pl