None

Odbiór dokumentów i dyplomów

W celu odbioru oryginałów dokumentów lub dyplomów ukończenia studiów, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby drogą mailową na adres k.chylinska@akademia.mil.pl.
W celu odbioru oryginałów dokumentów pozostawionych w teczkach osobowych studentów lub dyplomów ukończenia studiów: licencjackich, magisterskich i podyplomowych absolwentów, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby drogą mailową na adres k.chylinska@akademia.mil.pl. W mailu należy podać prócz nazwiska i imienia, kierunek studiów, stopień i formę oraz wskazać dokument do odbioru.
Wydział Obsługi Studenta (dziekanat) potrzebuje maksymalnie 2 dni roboczych na przygotowanie dokumentu do wydania.