None

Nowe wytyczne prorektora ds. dydaktycznych ASzWoj - sprawdź!

Wytyczne w sprawie szczególnego trybu organizacji oraz przeprowadzania egzaminów semestralnych, egzaminów dyplomowych oraz realizacji praktyk studenckich.
Szanowni Studenci!

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi prorektora ds. dydaktycznych ASzWoj z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie szczególnego trybu organizacji oraz przeprowadzania egzaminów semestralnych, egzaminów dyplomowych oraz realizacji praktyk studenckich w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2.