None

Pożegnanie studentów Erasmus+ - zakończenie XXI edycji studiów

Pożegnaliśmy studentów zagranicznych, którzy spędzili semestr zimowy 2019/2020 w murach Akademii Sztuki Wojennej w ramach Programu Erasmus+!
Pożegnaliśmy studentów zagranicznych, którzy spędzili semestr zimowy 2019/2020 w murach Akademii Sztuki Wojennej w ramach Programu Erasmus+!
 
30 stycznia 2020 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się spotkanie pożegnalne – tzw. FAREWELL MEETING – związane z zakończeniem semestru zimowego XXI edycji studiów w ramach Programu Erasmus+. Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa dla zagranicznych studentów.
Oficjalne przemówienie dla studentów Erasmus+ wygłosił prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak, który podsumował kończący się semestr, pogratulował studentom osiągniętych wyników oraz złożył życzenia dalszych sukcesów naukowych.
W spotkaniu uczestniczyli również: Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus+ dr inż. Izabela Horzela (Wydział Zarządzania i Dowodzenia) oraz ppłk dr Andrzej Soboń (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego), Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ dr Marlena Blicharz, lektorzy języka polskiego p. Anna Jankowska i p. Aleksandra Nosiadek, studenci International Student Network oraz Zespół ds. Procesu Bolońskiego ASzWoj.
W semestrze letnim w Akademii studiowało 28 studentów zagranicznych m.in. z Czech, Rumunii, Słowenii, Węgier, Włoch oraz Turcji, wywodzących się z uczelni wojskowych i cywilnych.
Podczas pobytu w ASzWoj studenci wzięli udział w następujących przedsięwzięciach:
 
Orientation Week ,
wyjazd studyjny do Malborka i Gdańska,
wizyta w Komendzie Żandarmerii Wojskowej oraz zwiedzanie Starego Miasta,
Erasmus Day – Erasmus Gala (10- lecie programu Erasmus w Akademii),
spotkanie wigilijne.
 
 
Uroczyste spotkanie było jednocześnie okazją do powitania pięciu praktykantów z Vasil Levski National Military University (Bułgaria), którzy rozpoczynają dwumiesięczny staż w Biurze Erasmus+, Biurze Współpracy Zagranicznej oraz Instytucie Prawa.
Podczas uroczystości ogłoszone zostały również wyniki konkursu Biura Erasmus+ na najlepsze zdjęcie wykonane podczas pobytu w Polsce. Wpłynęło wiele wspaniałych propozycji, jednak decyzją komisji konkursowej nagrodzona została studentka z Henri Coanda Air Forces Academy – Denisa-Ana Balea. Gratulujemy!
Spotkanie zostało przygotowane przez Zespół ds. Procesu Bolońskiego.