Kurs "Gospodarka odpadami niebezpiecznymi"

Drodzy Studenci! Jeśli chcecie zgłębić wiedzę na temat gospodarki odpadami niebezpiecznymi – to KURS organizowany przez Akademię Sztuki Wojennej jest właśnie dla Was!
Program kursu obejmuje nauczanie z zakresu:
  • ogólnych zasad gospodarki odpadami niebezpiecznymi, prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości, organizacji, funkcjonowania i doradztwa w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
  • wytwarzania, przechowywania, magazynowania i przekazywania odpadów niebezpiecznych.

Aby zgłosić się do udziału w kursie pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ, wypełnij ją i prześlij na adres p.nowak@akademia.mil.pl. W temacie maila należy wpisać: Kurs – Gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r.

Liczba uczestników kursu jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje wysokość średniej studenta za ostatni rok akademicki oraz kolejność zgłoszeń.

Termin kursu: 26-30.04.2021 r.

Kurs kończy się egzaminem.

Ukończenie kursu potwierdzone jest certyfikatem.

Zachęcamy do zgłoszeń!