Wyjątkowe szkolenie online już 6 kwietnia!

„Etykieta Komunikacji Biznesowej i Oficjalnej z Elementami Protokołu Dyplomatycznego”
Studenci, jeśli pragniecie nabyć nowe kwalifikacje oraz zgłębić swoją wiedzę to szkolenie jest właśnie dla Was!
  • 6 kwietnia 2021 r.
  • godz. 9:00 – 16:00

Szkolenie skierowane jest do przyszłych i obecnych pracowników instytucji publicznych, urzędów centralnych i samorządowych oraz przedsiębiorstw, nawiązujących relacje oficjalne z ważnymi jednostkami oraz współpracującymi z innymi instytucjami, także zagranicznymi.

Ma na celu polepszenie umiejętności komunikacyjnych pracowników, zwiększenie ich profesjonalizmu w kontaktach z instytucjami oraz budowanie relacji oficjalnych i towarzyskich w zgodzie z zasadami etyki i protokołu dyplomatycznego.

Szkolenie poprowadzi Pan Paweł Grotowski z UNIVERSAL TRAINING.

UNIVERSAL TRAINING – zespół profesjonalistów, którzy reprezentowali Polskę poza granicami kraju, realizowali dyplomatyczne, polityczne i gospodarcze projekty międzynarodowe, zajmowali się komunikacją międzynarodową i międzykulturową, przez co znają dobrze zwyczaje i kulturę biznesową w najważniejszych regionach i krajach świata. Współpracowali z różnymi instytucjami publicznymi, rządowymi i samorządowymi www.universaltraining.pl 

Program szkolenia
Szkolenie jest podzielone na pięć części. Trzy pierwsze: „Etykieta w Komunikacji 1 i 2” i „Etykieta jako element budowy wizerunku” dotyczą właściwej oraz skutecznej komunikacji interpersonalnej, oficjalnej i biznesowej (ustnej, pisemnej i pozawerbalnej), poprawnych, zachowań w relacjach oficjalnych, zastosowania zasady starszeństwa w relacjach służbowych oraz właściwego wyglądu, zasad klasycznego dress code i umiejętności dopasowania odpowiedniego stroju do okazji. Dwie kolejne części: „Elementy protokołu dyplomatycznego” i „Etykieta stołu i organizacja przyjęć” dotyczą zagadnień stricte protokolarnych związanych z genezą i zasadami Protokołu Dyplomatycznego, procedencją krajową i zagraniczną, korespondencją dyplomatyczną, organizacją wizyt i spotkań na najwyższym szczeblu oraz zasadami organizacji przyjęć oficjalnych, bufetowych, koktajlowych jako form pracy i udziałem w nich z zachowaniem odpowiednich form etykiety stołu.

Uczestnictwo w szkoleniu jest certyfikowane.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: warsztatypisania.prac@wp.pl 

W treści zgłoszenia powinna znaleźć się informacja o zainteresowaniu wydarzeniem, imię i nazwisko, kontaktowy adres e-mail.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 kwietnia 2021 r.

Zachęcamy do zapisów!