Zacieśnianie współpracy z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”

1 września 2021 roku w Warszawie odbyło się spotkanie dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej płk. prof. dr hab. inż. Tomasza Jałowca z nowo mianowanym dyrektorem Lotniska Chopina w Warszawie, dr. inż. Piotrem Czechem.
W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym WZiD ASzWoj dr hab. Telesfor Marek Markiewicz.

Tematem rozmów była współpraca w zakresie możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem badań w obszarze zarządzania portami lotniczymi.

Rozmówcy podkreślili również znaczenie korzyści wynikających z organizacji wspólnych przedsięwzięć obejmujących konferencje naukowe i seminaria, prowadzenie szkoleń oraz organizację praktyk studenckich.

Spotkanie, jak i omawiane w jego trakcie zagadnienia wpisują się w ramy umowy o współpracy między Akademią Sztuki Wojennej a Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”, podpisanej 28 czerwca br. przez gen. bryg. dr. Roberta Kosowskiego, rektora-komendanta ASzWoj i p. Stanisława Wojtery, prezesa Zarządu PPL.

Aktualnie w PPL i na Lotnisku Chopina praktyki zawodowe realizuje kilkunastu studentów Akademii.

***
Przypominamy, że w Akademii Sztuki Wojennej trwa rekrutacja na studia cywilne, a wśród bogatej oferty edukacyjnej znajdują się kierunki dla pasjonatów lotnictwa, takie jak: LOTNICTWO (I, II stopień) oraz ZARZĄDZANIE LOTNICTWEM (studia podyplomowe).

Szczegółowe informacje o rekrutacji są dostępne w zakładce KANDYDAT: