Za nami Akademickie Targi Pracy!

11 zdjęć w galerii
31 marca 2022 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się IV edycja Targów Pracy organizowanych przez akademickie Biuro Karier. Studentów, absolwentów oraz przedstawicieli firm i instytucji w murach ASzWoj powitał prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Jarosław Gryz.
Tego dnia uczestnicy Akademickich Targów Pracy mieli okazję zapoznać się z ofertą:
 • Agencji Bezpieczeństwa Narodowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.
 • Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • Komendy Stołecznej Policji
 • Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie
 • Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego
 • Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie
 • LOT Aircraft Maintenance Service Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Podczas Targów studenci i absolwenci poszukiwali ciekawych praktyk, wartościowych staży, a także ofert pracy, związanych ze swoimi kierunkami studiów.

Stoiska zaproszonych do projektu gości cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy targów chętnie brali także udział w wykładach, podczas których dowiedzieli się, jak funkcjonuje dana instytucja czy firma oraz z jakimi zadaniami na co dzień mierzą się ich pracownicy. Swoje oferty zaprezentowali m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Polska Grupa Zbrojeniowa, Służba Wywiadu Wojskowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Centralne Biuro Antykorupcyjne, LOT Aircraft Maintenance Service oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Targi Pracy Akademii Sztuki Wojennej są cyklicznym wydarzeniem umożliwiającym studentom oraz absolwentom ASzWoj zdobycie pierwszej pracy lub interesujących praktyk. Jest to także doskonała okazja do konfrontacji zdobytej podczas studiów wiedzy z praktyką.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną, V edycję Targów Pracy Akademii Sztuki Wojennej!