Zdjęcie przedstawia ludzi podczas spotkania - grafika poglądowa dotycząca wsparcia psychologicznego.

Wsparcie psychologiczne dla studentów i pracowników ASzWoj

Tym, co chcemy, aby wyróżniało Akademię Sztuki Wojennej jest całościowe spojrzenie na studenta. Numer indeksu, czy też przepustki to ważny element identyfikacji członka naszej społeczności, ale nie jedyny.
Mamy świadomość tego, że każdy z nas to autonomiczna jednostka, pewien konstrukt psychofizyczny, na który składa się ciało i umysł. Współcześnie już coraz częściej ludzie zaczynają rozumieć, że kryzysy mogą dotyczyć zarówno jednego, jak i drugiego. Nie tylko ciało, ale także nasz umysł potrzebuje troski i uważności naszej własnej, jak i innych osób.

Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w społeczeństwie, w którym ludzie otwarcie mówią, że chorują, coś ich boli, coś złamali itp. Natomiast przyznanie się do chwilowego kryzysu emocjonalnego jest w dalszym ciągu przez niektórych traktowane jako oznaka słabości, niekompetencji osobistych, a co za tym idzie, uważane za powód do wstydu – „no bo sobie nie radzę”, a każdy powinien sam sobie radzić ze swoimi sprawami... Tak naprawdę jest wręcz przeciwnie niż głosi ten stereotyp – przyznanie się do tego świadczy o odwadze, szczerości, znajomości siebie i otwartości na drugiego człowieka, który może spróbować udzielić wsparcia – to „wyjście poza własną strefę komfortu” – jest bardzo trudnym zadaniem.

Drodzy Studenci, mamy świadomość tego, że studia to szczególny czas w życiu – moment wejścia w dorosłość, w całkiem nowe role społeczne, często z dala od domu rodzinnego i dotychczasowych znajomych. W tym czasie młody człowiek zaczyna realnie odczuwać dorosłe życie – niejednokrotnie z wyboru lub konieczności podejmuje próby budowania swojej samodzielności życiowej, poszukiwania i wchodzenia w nowe relacje społeczne. To bez wątpienia niesie ze sobą wiele wyzwań. Naszym zadaniem jako ludzi, jest nauczyć się je rozpoznawać i podejmować, bądź odpuszczać, w zależności od dobra własnego i innych osób. Tak naprawdę tej wiedzy nabywa się z czasem, a po drodze mogą pojawić się przejściowe trudności, stres, przeciążenie lub rozterki. Chcemy, abyście mieli poczucie, że w takich momentach możecie się do nas zwrócić.
dr Barbara Drapikowska

***
Doraźne wsparcie psychologiczne (blok 50, pokój 17) dla studentów i pracowników ASzWoj:

  • wtorki (w godzinach 15.00-17.00)
  • piątki (w godzinach 12.00-14.00)

Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w innym terminie.


Kontakt:
e-mail: psychowsparcie@akademia.mil.pl
tel.: (+48) 539 013 036

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia psychologicznego zostały zawarte w Zarządzeniu nr 7 Rektora-Komendanta ASzWoj z 7 marca 2022 roku