Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji - tzw.

„Wielowymiarowość Współczesnej Logistyki” już po raz piąty!

3 zdjęć w galerii
W murach Akademii Sztuki Wojennej, 18 listopada 2021 roku, odbyła się piąta edycja konferencji naukowej „Wielowymiarowość Współczesnej Logistyki”, która w tym roku poświęcona została Logistyce wojskowej. Jak co roku organizatorem tego wydarzenia był Instytut Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.
W związku z sytuacją pandemiczną to naukowe spotkanie zorganizowano w formule hybrydowej, co umożliwiło udział prelegentów z wielu ośrodków naukowych z kraju oraz ekspertów z zagranicy.

Dziekan WZiD, płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, witając uczestników konferencji podkreślił różnorodność obszarów przestrzeni społeczno-gospodarczej z jakimi związana jest logistyka. Zwrócił także uwagę na potrzebę podejmowania dyskusji na te tematy w szerokim gronie naukowców oraz praktyków.

Podczas konferencji dyskutowano nad kierunkami zmian w logistyce XXI wieku, szansami i zagrożeniami w logistyce wojskowej oraz problematyką i oczekiwaniami w zakresie kształcenia kadr logistycznych. Podczas ożywionej dyskusji uczestnicy podkreślali wagę i znaczenie zmian społeczno-gospodarczych oraz konieczność sprawnego dostosowywania logistyki do zmiennych warunków otoczenia.

Dyrektor Instytutu Logistyki dr. hab. inż. Stanisław Smyk podsumowując konferencję stwierdził, że logistyka obecna jest we wszystkich obszarach życia, a o jej znaczeniu dowiadujemy się dopiero, gdy powszechnie dostrzegane są niedoskonałości związane z jej funkcjonowaniem, które bezpośrednio dotykają konsumentów. Stanowi to potwierdzenie konieczności dalszego prowadzenia badań oraz dyskusji naukowych w szerokim gronie teoretyków i praktyków. Tym samym zasadne jest zorganizowanie VI edycji konferencji, która będzie się koncentrować na transporcie w łańcuchach dostaw.