Zdjęcie przedstawia flagi Polski i NATO

Wielowymiarowość odporności - NATO Resilience Sympozjum 2022

Rozwijanie odporności państwa oraz aktualne wyzwania i zagrożenia dla międzynarodowego bezpieczeństwa były tematami NATO Resilience Sympozjum 2022 zorganizowanego we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej przez NATO ACT i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Przez dwa dni, 5 i 6 maja br. Akademia była miejscem międzynarodowego sympozjum poświęconego wielowymiarowości budowania odporności. Wydarzenie stanowiło forum dyskusji na temat aktualnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz rozwijania odporności na te zagrożenia, skupiając uwagę na obszarach:
  • militarnego wymiaru budowania odporności;
  • współpracy cywilno-wojskowej w budowaniu odporności;
  • nowych technologii i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
  • bezpieczeństwa energetycznego;
  • oddziaływania zmian klimatu na bezpieczeństwo sfery cywilnej, wojskowej i sektora gospodarczego;
  • wzmacniania Partnerstwa i odporności społecznej.

Uczestnikami sympozjum byli cywilni i wojskowi przedstawiciele 30 państw NATO, Kwatery Głównej NATO, Strategicznego Dowództwa Transformacji (ACT) oraz pięciu partnerów (Finlandia, Gruzja, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina). Łącznie w wydarzeniu udział wzięło ok. 300 gości reprezentujących cywilne i wojskowe struktury NATO i państw członkowskich, środowiska naukowe i akademickie oraz sektor gospodarczy.


Sympozjum otworzyli: Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej, Mircea Geoană zastępca Sekretarza Generalnego NATO oraz gen. Philippe Lavigne naczelny dowódca ACT.

Minister Błaszczak podkreślił, że „groza pełnoskalowej wojny w Europie to już nie przeszłość a obecny obraz sytuacji daje jasno do zrozumienia, że przywództwo rosyjskie nie zatrzyma się nawet przed argumentami logicznymi czy stratami w ludziach oraz izolacją”. Mircea Geoană zastępca Sekretarza Generalnego NATO w swoim wystąpieniu stwierdził, że „Odporność nie jest zadaniem wyłącznie dla NATO. I nie jest to wysiłek wyłącznie sfery cywilnej czy wojska. To wspólny wysiłek. To „sport zespołowy” wymagający zarówno przygotowania cywilnego, jak i zdolności wojskowych.”. W podobnym tonie wypowiedział się generał Lavigne uwypuklając wielowymiarowość odporności państw i społeczeństw oraz współzależność sfer: wojskowej i cywilnej.

„Odporność to zdolność amortyzowania wstrząsów strategicznych”

Z kolei w przemówieniu podsumowującym dwudniowe obrady generał Lavigne podkreślił, że „odporność jest przede wszystkim obowiązkiem narodowym, dla wytworzenia której kluczowa jest współpraca cywilno-wojskowa ukierunkowana na jedność wysiłków”. Najważniejszy z całego podsumowania jednak wydaje się być wniosek, że „jeśli odporność jest rozumiana jako zdolność do amortyzowania wstrząsów strategicznych, to należy działać w kierunku zmniejszenia tego ryzyka; należy wiedzieć, jak je kształtować, by wygrać wojnę, zanim do niej dojdzie”.