Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji - tzw.

W ASzWoj dyskutowano o logistyce Sił Zbrojnych RP

5 zdjęć w galerii
W dniach 6-7 października 2021 roku w ASzWoj odbyła się krajowa konferencja naukowa „Wyzwania systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” zorganizowana przez Zakład Logistyki Wojskowej Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań (Wydział Wojskowy) we współpracy z Instytutem Logistyki (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).
W tym naukowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Zarządu Logistyki T-4 Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz reprezentanci wojskowych i cywilnych uczelni wyższych, których w murach ASzWoj powitał płk dr Jacek Joniak, dziekan Wydziału Wojskowego.

Celem eksperckiej debaty była identyfikacja wyzwań stojących przed systemem funkcjonalnym logistyki SZ RP w świetle realizowanych obecnie przez wojsko zadań. Uczestnicy konferencji rozmawiali także o bieżących uwarunkowaniach strukturalnych i modernizacyjnych, a także wymianie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem logistyki wojskowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań w stanach zagrożenia epidemicznego i epidemii. Nie zabrakło także dyskusji na temat zastosowania współczesnych rozwiązań technicznych w logistyce wojskowej.

Konferencja obejmowała trzy panele tematyczne: „System funkcjonalny logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – kierunki zmian” (moderator płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec), „Rola logistyki wojskowej wobec nowych wyzwań dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (moderator ppłk dr inż. Zdzisław Malinowski) oraz „Logistyka wojskowa – wybrane aspekty” (moderator ppłk dr Marcin Gromek).

Tematyka wystąpień obejmowała szeroki zakres zagadnień nie tylko z obszaru logistyki wojskowej, ale również logistyki w ujęciu gospodarczo-ekonomicznym i technologicznym. Tak dobrana tematyka stworzyła warunki do gorących dyskusji inicjowanych referatami wygłoszonymi przez prelegentów w ramach każdego z paneli.

Wprawdzie organizatorzy konferencji umożliwili wygłoszenie jednego z referatów z użyciem łącza internetowego, jednak uczestnicy konferencji wielokrotnie podkreślali niezaprzeczalny walor osobistego spotkania w gronie naukowym.