VI edycja Legii Akademickiej

12 zdjęć w galerii
W poniedziałek, 13 marca, w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się uroczysta inauguracja VI edycji Legii Akademickiej Akademii Sztuki Wojennej.
Zgromadzeni w auli konferencyjno-widowiskowej im. gen. Franciszka Gągora goście wysłuchali listu od Małgorzaty Gosiewskiej, Wicemarszałek Sejmu RP, który w jej imieniu odczytał radca Karol Thiel. W swoim liście, pani Marszałek podkreśliła, że: „pierwszy raz w historii absolwenci, najwyższej rangą uczelni wojskowo-cywilnej, będą mieli możliwość stanąć do egzaminu oficerskiego”. Życzyła przy tym wszystkim biorącym udział w szkoleniu osobom wytrwałości, żołnierskiego szczęścia i awansu. Szczególne słowa uznania skierowała do władz uczelni za wspieranie tej inicjatywy i zaangażowanie w jej realizację.

Osobiste życzenia dla kadry oraz podchorążych Szkoły Legii Akademickiej przekazał także Piotr Kaleta Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej (SKON). W słowach skierowanych do uczestników VI edycji Legii Akademickiej, zaznaczył, że dzisiaj mundur musi być czymś niezwykłym, ponieważ sytuacja, która dzieje się na naszych oczach pokazuje, że to nie jest tylko ubiór ćwiczebny.
- „Nasza ojczyzna może zażądać od Państwa tego wszystkiego co w czasie ślubowania, wypowiedzieliście: żeby służyć wiernie ojczyźnie i bronić jej. Bronić jej także do ostatniej kropli krwi. Każda inicjatywa, która ma na swoim celu podnieść bezpieczeństwo naszego kraju jest inicjatywą dobrą, wspaniałą i niezwykle potrzebną. Musi jednak nieść ze sobą pewną refleksję, że trzeba zachowywać się godnie, żeby zachować się właściwie.”

VI edycję Legii Akademickiej uroczyście zainaugurował płk prof. dr hab. inż. Leszek Elak, prorektor ds. dydaktycznych, który podkreślił, jak ważny jest nasz wkład w fachowe przekazywanie wiedzy zbiorowości studentów, zarówno Akademii Sztuki Wojennej, jak również innych uczelni. Podchorążowie modułu podoficerskiego, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, otrzymali od prorektora wyróżnienia oraz akty nadania tytułu „podchorążego”. Akty te otrzymała również delegacja szeregowych podchorążych, którzy będą pełnić podczas szkolenia funkcje dowódców drużyn.

Zwieńczeniem uroczystości było podpisanie aktu inauguracyjnego Szkoły Legii Akademickiej przez prorektora ds. studenckich oraz wiceprzewodniczącego SKON.


***
Szkoła Legii Akademickiej to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie cywilnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz prestiż.

Historycznie, Legia Akademicka została utworzona jako ochotnicza formacja wojskowa 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego – 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej, a 1929 roku została powołana do życia powtórnie jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce. Działała z przerwami do roku 1939, a po 1989 roku została reaktywowana jako stowarzyszenie. W 2017 roku Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Szkolenie zyskało na popularności i obecnie w tworzonych Szkołach Legii Akademickiej trwa jego szósta edycja.