Sukces studentek prawa w ogólnopolskim konkursie

Miło nam poinformować, że studentki I roku prawa, członkinie Koła Naukowego Młodych Adeptów Prawa - Julia Sawicka i Izabela Porwoł - zajęły I miejsce w konkursie na najlepszy referat, który odbył się podczas 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Gratulujemy!
Podczas konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w dniach 16-17 września 2021 roku, przedstawicielki społeczności studenckiej ASzWoj zaprezentowały temat "Udział studentów w wyborach powszechnych w Polsce".

Celem pracy była prezentacja wyników badań na temat korzystania z czynnego prawa wyborczego przez studentów. Badania te polegały na zebraniu informacji za pośrednictwem przygotowanych ankiet, udostępnionych studentom w formie elektronicznej, zawierających zestaw pytań otwartych i zamkniętych. Pierwszą część stanowiły podstawowe dane demograficzne, natomiast kolejna służyła określeniu częstotliwości udziału w wyborach. Kolejne pytania miały na celu ustalenie motywacji lub jej braku do głosowania, a także sposobu wyboru kandydatów. Końcowa część ankiety służyła zebraniu opinii na temat wybranych możliwości dostępu do wyborów, pomysłów ich modyfikacji oraz propozycji rozwiązań zmierzających do zwiększenia frekwencji wyborczej młodych osób. Otrzymane wyniki zostały przeanalizowane w sposób jakościowy oraz ilościowy, co pozwoliło na uzyskanie odpowiedzi na zasygnalizowany w pracy problem badawczy.

W seminarium wzięli także udział Filip Hałas i Jakub Ostrowski, którzy przedstawili referat pt. "Wpływ prawa podatkowego na system energetyczny - między gospodarką wolnorynkową a centralnie kierowaną".

Konferencyjne sukcesy to kolejny dowód na prężne funkcjonowanie Koła Naukowego Młodych Adeptów Prawa. W minionym roku akademickim studenci zrzeszeni w tej organizacji uczestniczyli m. in. w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii RP na rzecz młodego pokolenia dla województwa mazowieckiego, zorganizowanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej i Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, a także w licznych webinarach naukowych. „Młodzi Adepci Prawa” z ASzWoj zorganizowali również spotkanie z osobą wykonującą zawód prawniczy. Było to pierwsze z planowanego cyklu spotkań „Przy kawie, nie tylko o prawie”, podczas których studenci będą mogli dyskutować z zaproszonymi gośćmi o trudnościach, z jakimi mogą się mierzyć w przyszłym życiu zawodowym. 

Wszystkich, którzy chcą zdobyć cenne doświadczenie i rozwijać swoje prawnicze pasje, realizować projekty społeczne lub edukacyjne, a także organizować ciekawe wydarzenia, zachęcamy, aby dołączyli do tego wyjątkowego, studenckiego grona. Nabór do Koła Naukowego Młodych Adeptów Prawa trwa cały rok! Kontakt: knmap@akademia.mil.pl.