Na zdjęciu widać uczestników panelu dyskusyjnego „Strategicznie o… ukraińskich Wojskach Obrony Terytorialnej” który odbył się w Akademii Sztuki Wojenn

„Strategicznie o…” ukraińskich wojskach obrony terytorialnej

4 zdjęć w galerii
Pod tym hasłem Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej (ACKS) zainicjowało nowy cykl spotkań, debat i wywiadów podejmujących różnorodną tematykę z zakresu: obronności, bezpieczeństwa oraz komunikacji strategicznej.
Pierwszymi gośćmi panelu dyskusyjnego „Strategicznie o… ukraińskich Wojskach Obrony Terytorialnej,” który odbył się 1 czerwca 2022 r., w auli Biblioteki ASzWoj, byli: kpt. Y. Myrenko, ppor. A. Kovalov oraz st. szer. S. Didenko, przedstawiciele 112 Samodzielnej Brygady Obrony Terytorialnej. W swojej jednostce zajmują się wspieraniem komunikacji strategicznej na poziomie taktycznym. Ppor. Kovalov pełni obowiązki rzecznika prasowego jednostki, a kpt. Myrenko oficera odpowiedzialnego za współpracę cywilno-wojskową (ang. CIMIC). Podczas trwania panelu ukraińscy ,,terytorialsi” przedstawiali swoje doświadczenia organizacyjne i bojowe nabyte podczas walk w obronie Kijowa, jak i w trakcie trwania całej wojny. Ponadto prelegenci podzielili się swoimi osobistymi refleksjami oraz historią związaną z przebiegiem ich służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Licznie zgromadzona publiczność z ciekowością słuchała, jak wyglądał proces formowania ochotniczych oddziałów na obszarze Kijowa oraz jakie zadania wykonywali od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji. Żołnierze ukraińscy w trakcie trwania dyskusji starali się zobrazować polskiemu audytorium fenomen efektywności bojowej oddziałów OT w walkach o ukraińską stolicę. Przybliżyli również rolę, jaką na współczesnym polu walki odgrywają operacje informacyjne i psychologiczne.

Prelegenci wielokrotnie wskazywali na wysokie morale, zapał społeczeństwa ukraińskiego oraz na wielką pomoc i zaangażowanie ludności stolicy w walce z najeźdźcą. Całe spotkanie stanowiło dobitny wyraz polsko-ukraińskiej współpracy i zjednoczenia w obliczu wspólnego zagrożenia. Wielokrotnie dochodziło do wymiany wyrazów wsparcia ze strony polskiej i podziękowań ze strony ukraińskiej. Na koniec spotkania delegacja ukraińska podziękowała Rektorowi - Komendantowi Akademii Sztuki Wojennej – gen. bryg. R. Kosowskiemu za zaproszenie oraz wręczyła pamiątkową książkę poruszającą wątek polsko-ukraińskiego współdziałania w walce z armią sowiecką w 1920 r., napisanej przez kpt. Myrenko przed wybuchem wojny.


***
„Strategicznie o…” to najnowsza inicjatywa ACKS. Rozmowy z zaproszonymi gośćmi będą każdorazowo prowadzone na ,,żywo” w murach Akademii. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką oraz umożliwiają uczestnikom interakcje z prelegentami w postaci wolnych pytań z sali.