Przewodniczący Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej z wizytą w ASzWoj

5 zdjęć w galerii
W czwartek, 6 czerwca 2021 roku, Akademia Sztuki Wojennej miała zaszczyt gościć w swoich murach generała Claudio Graziano - Przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej, który wygłosił wykład dla społeczności akademickiej pt. The future of EU defence between strategic autonomy and enhanced partnership.
Delegacji zagranicznej, przebywającej w Polsce na zaproszenie Szefa Sztabu Generalnego WP, towarzyszył generał broni Janusz Adamczak - Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. Ze względu na ograniczenia przeciwepidemiczne, wykład generała Graziano odbył się w formule hybrydowej.

Prelekcja Przewodniczącego Komitetu Wojskowego UE stanowiła doskonałą okazję do zapoznania się z wizją przyszłości wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Pierwsza część wykładu poświęcona była wewnętrznym i zewnętrznym zagrożeniom dla bezpieczeństwa UE. W kolejnej części wystąpienia prelegent poruszył zagadnienia związane z globalną strategią Unii i pozostającymi w jej dyspozycji instrumentami oddziaływania, a także najważniejszymi inicjatywami obronnymi wspólnoty europejskiej. Następnie generał Graziano odniósł się do koncepcji autonomii strategicznej UE, podkreślając konieczność jednoczesnego rozwijania współpracy euroatlantyckiej w obrębie NATO oraz relacji z państwami partnerskimi spoza Sojuszu. Ostatnia część wykładu poświęcona była wizji przyszłego „kompasu strategicznego” UE, który ukierunkuje wojskowe ambicje wspólnoty europejskiej oraz możliwości rozwoju Unii w wymiarze obronnym.

Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi. Ze szczególnym zainteresowaniem publiczności spotkały się relacje pomiędzy strukturami wojskowymi UE i NATO, wizje rozwoju zdolności militarnych Unii oraz zakres zaangażowania UE w działania obronne poza obszarem wspólnoty europejskiej.

***
Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC, ang. European Union Military Committee) jest najwyższym rangą organem wojskowym w Radzie. Powstał w 2001 r. W skład EUMC wchodzą szefowie sztabów/obrony państw członkowskich. Na co dzień reprezentowani są w Brukseli przez swoich przedstawicieli wojskowych. Do zadań EUMC należy kierowanie wszystkimi unijnymi działaniami wojskowymi, zwłaszcza planowaniem i realizacją misji i operacji wojskowych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz rozwojem zdolności wojskowych. Doradza również Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa oraz wydaje zalecenia w sprawach wojskowych. Pracami Komitetu Wojskowego UE kieruje jego przewodniczący, którym jest włoski generał Claudio Graziano. Jego następcą, wybranym w maju br., został austriacki generał Robert Brieger, który obejmie swoje obowiązki w czerwcu 2022 roku.