Zdjęcie przedstawia ewakuację z budynku uczestnika alarmu ćwiczebnego w Akademii Sztuki Wojennej

Pożar! Pali się!

5 zdjęć w galerii
Umiejętność sprawnej ewakuacji z budynku zajętego pożarem pozwala w sytuacji zagrożenia ocalić życie i chronić zdrowie studentów, dydaktyków i pracowników administracji.
Dziś na terenie kampusu ASzWoj w jednym z budynków ogłoszono ćwiczebny alarm pożarowy połączony ze sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji.
Na zdarzenie reagowały siły i środki JRG 13 Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowej Straży Pożarnej 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki z Wesołej, a także Służby Ochrony Państwa. Przebieg zdarzeń i podejmowanych działań relacjonowała na bieżąco inspektor ochrony przeciwpożarowej Lidia Linke.

Po zakończonym ćwiczeniu został przeprowadzony pokaz oraz szkolenie, którego uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, opatrywania ran, a także użycia automatycznego defibrylatora AED czy też prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantomu. Dla najwytrwalszych dostępny był także symulator dachowania oraz zderzeń, ewakuacja z płonącego samochodu oraz jego gaszenie.

Techno maniacy z kolei mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu ppoż. w środowisku wirtualnym testując jednocześnie najnowsze aplikacje m.in. „Escape my office”, ewakuacja z wieżowca czy udzielanie pierwszej pomocy przy poparzeniach.

***

Ćwiczebny alarm pożarowy jest jedną z form nauki i doskonalenia procedur praktycznego działania sił i środków własnych oraz współdziałających, określonych w ”Planie ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych w Akademii Sztuki Wojennej”.

Ćwiczenia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności postępowania w sytuacjach wypadkowych i przygotowują pracowników nie tylko pod względem praktycznym ale i mentalnym do radzenia sobie w trudnych i stresujących działaniach ratowniczych. Sprzęt wykorzystywany do szkolenia gwarantuje maksymalne przygotowanie do prawdziwych sytuacji zagrożenia pożarowego oraz życia i zdrowia ludzkiego.