Podróż studyjna POMORZE-21

6 zdjęć w galerii
Studenci Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT) w dniach 5-17 września 2021 roku uczestniczą w cyklu szkoleń w ramach podróży studyjnej pk. POMORZE-21.
Rozpoczynając podróż studyjną w zachodniej części Bałtyckiego Rejonu Operacyjnego (BRO) studenci mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu organizacji współpracy administracji rządowej i samorządowej z Siłami Zbrojnymi RP w województwie zachodniopomorskim. Nasi słuchacze zapoznali się także z zadaniami i rolą Wojskowego Oddziału Gospodarczego w systemie obronnym państwa.

W kolejnych dniach przedstawiciele terenowych organów administracji wojskowej oraz przedstawiciele wybranych jednostek wojskowych przekażą studentom PSOT informacje dotyczące kluczowych zadań realizowanych w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Uczestnicy podróży studyjnej będą mieli także możliwość prowadzenia rekonesansu wybrzeża z pokładu okrętu Marynarki Wojennej. Istotnym przedsięwzięciem będzie także przemieszczenie do środkowej części BRO, gdzie studenci będą oceniać znaczenie infrastruktury krytycznej w podsystemie energetycznym państwa.

W ramach podsumowania pierwszego etapu podróży studyjnej dokonają analizy operacyjnego przygotowania zachodniej części BRO.