Pierwsze szkolenie w Laboratorium Bezpieczeństwa Informacji

Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa było organizatorem pierwszego szkolenia, które odbyło się przy wykorzystaniu potencjału Laboratorium Bezpieczeństwa Informacji. Spotkanie zainaugurowała dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz dyrektor uczelnianego think-tanku.
Uczestnikami warsztatów dotyczących nowoczesnego zarządzanie informacją w sferze finansowej byli pracownicy Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza z nich – praktyczna – koncentrowała się na analizie statystycznej haseł na podstawie danych z mediów społecznościowych (Twitter). Do tego celu, zostało wykorzystane specjalistyczne narzędzie, które jest budowane i rozwijane na potrzeby ACPC.

Druga część warsztatów – teoretyczna – składała się z kilku bloków tematycznych, związanych m. in. z zarządzaniem informacją, jej obiegiem czy współczesnymi mediami. Dyskutowano również o tym, w jaki sposób media społecznościowe wpływają na jakość i wartość informacji, a także o fake i fals newsach oraz internetowych trollach. Uwagę uczestników zwrócono także na kwestie związanie z bezpieczeństwem informacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa instytucji finansowych w cyberprzestrzeni.