Zdjęcie przedstawia uczestników podczas Konferencji Naukowo-Przemysłowej z cyklu Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego

„Nowe wyzwania geostrategiczne”

2 zdjęć w galerii
Wizja przyszłego pola walki, kierunki rozwoju konfliktów na współczesnym teatrze działań wojennych, perspektywy rozwoju współczesnego pola walki czy sojusze polityczno-wojskowe jako gwarancja bezpieczeństwa regionalnego czy globalnego.
To tylko kilka wybranych tematów, które poruszono podczas VI Krajowej Konferencji Naukowo-Przemysłowej z cyklu Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego, która odbyła się 3 czerwca 2022 roku w Akademii Sztuki Wojennej.

Konferencja rozpoczęła się od panelu dyskusyjnego, przeprowadzonego w formule zdalnej, który dotyczył dynamicznie rozwijających się zagrożeń militarnych. Uczestniczyli w nim płk Andrzej Stanek, Attaché Obrony RP w Państwie Izrael, płk dr Artur Rochnowski, Attaché Obrony RP w Arabii Saudyjskiej oraz dr Zdzisław Rapacki, były Ambasador RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, Przewodniczący Konferencji Rozbrojeniowej.

Dyskusja stanowiła wprowadzenie do kolejnych paneli, w których uczestnicy I edycji studiów Master of Business Administration Defense&Security prezentowali swoje prace końcowe. Tematyka wystąpień obejmowała między innymi, przeobrażenia systemowe przemysłu obronnego, potrzeby technologiczne sił zbrojnych czy konkurencyjność przedsiębiorstw zbrojeniowych.

Tradycyjnie konferencja połączyła wymiar naukowy i praktyczny, umożliwiając wymianę doświadczeń środowisk akademickich oraz biznesowych, prezentując kierunki rozwoju sektora obronnego w Polsce i na świecie.

Organizatorami konferencji był Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej oraz Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.