Nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, dezinformacja - studencki konkurs rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, że konkurs Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką dla Studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj z zakresu nowoczesnych technologii, problematyki cyberbezpieczeństwa oraz przestrzeni informacyjnej został rozstrzygnięty!
Decyzją Kapituły Konkursowej laureatami zostali:

  • I miejsce – p. Katarzyna Popławska-Baran
  • II miejsce – p. Marcelina Pietras
  • III miejsce – p. Klaudia Kobierzycka

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs został zorganizowany w ASzWoj po raz pierwszy, a jego celem była popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim, jak również edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP, w szczególności w obszarze nowoczesnych technologii, cyberbezpieczeństwa oraz dezinformacji. Konkursowe prace były obronione na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2020/2021.