Naukowcy z ASzWoj przygotują Cię do matury z historii

Historia magistra vitae est – zwykli mawiać starożytni. I mieli całkowitą słuszność! Historia jest koroną nauk humanistycznych i społecznych. Wymaga, aby nie tylko poznać i zapamiętać pewne pojęcia, ale również zrozumieć mechanizmy rządzące światem oraz stosunkami międzyludzkimi, tak dawniej, jak i dzisiaj.
Aby w pełni przygotować się do egzaminu maturalnego, ważne jest systematyczne powtarzanie zdobytej już wiedzy oraz poszerzanie jej o nowe zagadnienia. Poza częścią wykładową szczególnie istotna jest w tym wypadku dyskusja w grupie, gdyż pomaga usystematyzować materiał. Nie mniej ważne jest zadawanie pytań, które rozwieją niejasności dotyczące trudniejszych kwestii. Zdobywanie wiedzy musi znaleźć również swoje zastosowanie w praktyce, ponieważ wymagają tego zadania maturalne.

Instytut Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej jest pomysłodawcą oraz twórcą Kursów Maturalnych z przedmiotu – Historia. Zajęcia będą prowadzić wybitni specjaliści wieków minionych – naukowcy oraz wykładowcy z Instytutu Historii Wojskowej. Kierunkowe, kompletne wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w przekazywaniu wiedzy pozwoliło nam stworzyć kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z historii w całości zgodny z podstawą programową CKE. Nie tylko przekazujemy w łatwy oraz zrozumiały sposób wiedzę i umiejętności, które można przekuć w maksymalne wyniki na egzaminach, ale przekształcimy naszych kursantów w prawdziwych pasjonatów historii. Pierwsze zajęcia już 26 stycznia!

Maturzystów zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i zgłoszeń!
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kurs-maturalny-historia/