Listy rezerwowe osób zakwalifikowanych na studia

Sprawdź, czy dołączyłeś do grona studentów ASzWoj!
Informacje na temat kandydatów „zakwalifikowanych do przyjęcia” są opublikowane na indywidualnych kontach kandydatów w Rejestracji on-line.

Listy rezerwowe kandydatów, którzy na koncie rekrutacyjnym otrzymają status np. „niezakwalifikowany” lub mają niekompletną rejestrację umieszczone zostały na dole strony. Kwalifikacja osób z listy rezerwowej będzie odbywała się sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z list zakwalifikowanych na studia (informacja na indywidualnych kontach w rejestracji on-line).


Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, jest zobowiązany do złożenia poniższych dokumentów w wymaganym terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji w Punkcie Rekrutacyjnym Akademii:

Budynek przy Bramie Głównej Akademii
al. Gen. A. Chruściela „Montera” (przy rondzie)

czynnym dla kandydatów składających dokumenty w terminie:
27-30.07.2021 r. w godz. 10:00-14:00;
02-06.08.2021 r. w godz. 8:00-15:00;
(I tura rekrutacji - I stopień, listy rezerwowe);


Przydatne linki: