Instytut Historii Wojskowej zaprasza na studia podyplomowe!

W ofercie kształcenia Akademii Sztuki Wojennej na nadchodzący rok akademicki znalazło się 26 propozycji studiów podyplomowych. Co dla kandydatów przygotował Instytut Historii Wojskowej?
Niestacjonarne podyplomowe studia „Działania analityczno-informacyjne w wymiarze bezpieczeństwa”

Studia te mają pozwolić na nabycie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie predyspozycji absolwentów do identyfikowania oraz oceny współczesnych zagrożeń i szans. Mają one także przygotować do efektywnej realizacji działań analityczno-informacyjnych. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym
i trwają dwa semestry.

Merytoryczne umiejętności, które będą kreowane w toku studiów odnoszą się do umiejętności wykrywania i oceny zagrożeń, a także planowania, organizowania
i realizacji działań analityczno-informacyjnych. To także pozyskanie odpowiedniego warsztatu, przydatnego do skutecznej implementacji procesów i procedur dotyczących sposobów prowadzenia analiz oraz przygotowania produktów informacyjnych.

Niestacjonarne podyplomowe studia „Służby Specjalne”

Program studiów pozwala na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz ich specyfiki wynikającej z kontekstu historycznego i kulturowego. Szczególną uwagę poświęca on historii polskich służb wywiadowczych
i kontrwywiadowczych. Uwzględnia także aspekty globalne i geopolityczne, pozwalające lepiej zrozumieć kontekst ich funkcjonowania. Zdobyte umiejętności pozwolą na nabycie umiejętności samodzielnego analizowania informacji odnoszących się do służb specjalnych oraz współczesnego środowiska bezpieczeństwa.

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej…