Informacje dla studentów I roku

1 zdjęcie w galerii
Szanowni Państwo, Drodzy Studenci I roku! Nowy rok akademicki już wystartował, dlatego - aby ułatwić Wam odnalezienie się w uczelnianych murach - przygotowaliśmy dla Was pakiet przydatnych informacji. Sprawdźcie koniecznie!
1. Obowiązkowy kurs wstępny online

Pragniemy poinformować, że wszystkie osoby przyjęte na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022, zobowiązane są do wypełnienia kursu wstępnego. Kurs znajduje się na platformie ILIAS https://ilias.akademia.mil.pl/. W jaki sposób należy się tam zalogować? Aby poznać szczegóły, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej INSTRUKCJĄ!

Przypominamy także, że kurs (część dotycząca: PPOŻ, BHP, Covid-19, szczepień) jest obowiązkowy dla każdej osoby wpisanej na listę studentów ASzWoj na rok akademicki 2021/2022 (tzn. mającej status „przyjęty” na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym).

Przedstawienie certyfikatu ukończenia kursu jest jednym z warunków m. in. odebrania legitymacji studenckiej (ELS) czy podpisania studenckiego ślubowania.

2. Dane do logowania do Wirtualnej Uczelni

Informujemy, że dane do logowania do Wirtualnej Uczelni (WU) są w trakcie przesyłania na e-maile wskazane przez Państwa w procesie rekrutacji.

Problemy z logowaniem się na WU należy zgłaszać wyłącznie na adres: support@akademia.mil.pl


3. Dokumenty wymagane do odbioru legitymacji

Wymagane dokumenty do odbioru legitymacji studenckiej (ELS) to:

 • certyfikat ukończenia „Kursu wstępnego dla studentów pierwszego roku”;
 • opłata za ELS (numer subkonta dostępny po zalogowaniu się na WU) - 22 zł;
 • wypełnione: oświadczenie dotyczące kształcenia, ankieta epidemiologiczna;
 • oświadczenie COVID-19 o zapoznaniu się z zasadami reżimu sanitarnego.

ELS – studenci kontynuujący naukę na kolejnym stopniu I roku w roku 2021/2022:
 • Osoby posiadające już legitymacje studenckie wystawione przez ASzWoj nie dokonują opłaty za ELS;
 • Legitymacje będą przedłużane w terminie wskazanym przez Wydział Obsługi Studentów.

4. Plany zajęć
Poniżej znajdziecie Państwo plany na pierwsze zajęcia. Informujemy, że plany (tożsame z tymi na WU) nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.
 
5. Pomoc materialna dla Studentów
Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wsparcia materialnego dla studentów ASzWoj (stypendia, zapomoga itp.): https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/pomoc-materialna-studenci/  
 
 
7. Wystawianie faktur VAT za opłacone czesne
Uprzejmie informujemy, że Studenci, Doktoranci i Słuchacze, którzy chcą otrzymać faktury za opłacone czesne, powinni zgłaszać taką prośbę do Kwestury nie później niż do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata (podstawa art. 106i ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Dz.U.t.j. z 2017r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62,86,650,1449,1629,1669).
 
 
W e-mailu należy podać imię i nazwisko, numer albumu oraz telefon kontaktowy Studenta/Doktoranta/Słuchacza.
 
 
8. Odbiór dokumentów dla studentów przyjetych na pierwszy rok
Odbiór dokumentów dla studentów I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I-II stopnia oraz JSM realizowany będzie w dniach 2-3.10.2021 r. w godzinach 8.00-11.00 oraz 4-6.10.2021 r. w godzinach 8.00-15.00 w HALI SPORTOWEJ według następującego schematu:
 
studia niestacjonarne:
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego - 2.10.2021 r.,
 • Wydział Zarzadzania i Dowodzenia - 3.10.2021 r.
 
studia stacjonarne:
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego - 4.10.2021 r.,
 • Wydział Zarzadzania i Dowodzenia - 5.10.2021 r.,
 • Wydział Wojskowy, Instytutu Prawa - 6.10.2021 r.
 
Przypominamy, że warunkiem odebrania legitymacji jest dostarczenie certyfikatu ukończenia Kursu wstępnego dla studentów pierwszego roku, dowodu uiszczenia opłaty za ELS oraz wypełnionych dokumentów: oświadczenia dotyczącego kształcenia, ankiety epidemiologicznej, RODO.      
 
Jednocześnie informujemy, ze w tych dniach będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 (szczepionki: Pfizer oraz Johnson&Johnson). Szczepienia będą realizowane w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „SpecLek”, Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103 w Warszawie (na terenie Akademii Sztuki Wojennej) w godzinach:
 • 2-3.10.2021 r. – 10.00-14.00
 • 4-6.10.2021 r. – 8.00-14.00

Załączniki

Załączniki