EU Common Security and Defence Policy High Level Course

9 zdjęć w galerii
CSDP HLC jest najważniejszym kursem organizowanym przez państwa członkowskie UE w ramach ESDC i przeznaczony jest dla wyższych rangą pracowników cywilnych i wojskowych ministerstw obrony, spraw zagranicznych, policji, straży granicznej oraz pracowników instytucji UE.
W dniach 6-10 czerwca 2022 r. Akademia Sztuki Wojennej zorganizowała 4 moduł 17–tej edycji Common Security and Defence Policy High Level Course (CSDP HLC) w ramach Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College – ESDC). Trzy pierwsze moduły kursu odbyły się w Belgii, Słowenii i Estonii. Patronat nad kursem objął Minister Obrony Narodowej RP. Czwarty moduł kursu w Warszawie ukończyło 55 uczestników, pochodzących z niemal wszystkich państw członkowskich UE.

Tematyka czwartego modułu CSDP HLC poświęcona była roli i znaczeniu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE w odpowiedzi na współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa. W ramach kursu zrealizowano bloki tematyczne dotyczące sytuacji bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie UE, bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, migracji, przeciwdziałania globalnym zagrożeniom dla UE oraz strategii Unii w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Wykłady oraz dyskusje panelowe zostały prowadzone przez prelegentów z EU Institute for Security Studies, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Obrony Narodowej RP, Straży Granicznej, Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Sztuki Wojennej. Uczestnicy kursu mieli także możliwość odwiedzenia siedziby głównej FRONTEX. Kurs zakończył się ćwiczeniem strategicznym, prowadzonym przez przedstawicieli Sztabu Wojskowego UE.

***
Summary of the 4th module of the EU CSDP High Level Course
The CSDP HLC is the highest level course organised by the EU member states within the ESDC, designed for senior civilian and military staff of foreign affairs ministries, ministries of defence, police, border guard and major EU institutions.

On 6-10 June 2022, the War Studies University organised the 4th Module of 17th Edition of CSDP High Level Course (CSDP HLC). Three previous modules of the course took place in Belgium, Slovenia and Estonia. The patronage over the course was taken by the Minister of National Defence of the Republic of Poland. 55 participants, representing almost all EU member states, successfully completed the 4th module of the course in Warsaw.
The topic of the 4th module of CSDP HLC was dedicated to the role and significance of the EU Common Security and Defence Policy in response to contemporary security threats. The course was divided into sections dedicated to the security situation in the EU's Eastern neighbourhood, security of the Baltic Sea region, migration, EU’s response to global threats and the European energy security. Lectures and panel discussions were delivered by the speakers from the EU Institute for Security Studies, European External Action Service, Polish Ministries of Foreign Affairs and National Defence, Polish Border Guard, Polish Institute of International Relations, Command of the Cyberspace Defence Component, Polish Naval Academy and the War Studies University. Course participants also had the opportunity to visit FRONTEX Headquarters. The course ended with a strategic exercise led by the representatives of the EU Military Staff.