Grafika przedstawia logotyp Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia

CSOPBMR referencyjnym ośrodkiem szkolenia!

Decyzją Ministra Obrony Narodowej, Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, w uznaniu dotychczasowego dorobku, zostało ośrodkiem referencyjnym do spraw szkolenia oraz doskonalenia specjalistów Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP.
Przed Centrum pojawiły się nowe zadania. Szczególnie te, związane z działalnością szkoleniowo-metodyczną na potrzeby Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracą w tym obszarze z podmiotami tworzącymi Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Referencyjny charakter CSOPBMR to także zaangażowanie jego dydaktyków i ekspertów w określanie kierunków, form i metod szkolenia specjalistów.

Centrum od początku ustanowienia KSWSiA w 2006 roku pełni kluczową rolę przygotowując wojskowych i cywilnych specjalistów do samodzielnej analizy i oceny sytuacji skażeń wykorzystując do tego celu manualne i komputerowe metody prognozowania ich rozprzestrzeniania w atmosferze.