Certyfikat Kompetencji Zawodowych - nowe możliwości dla studentów logistyki

Od przyszłego roku akademickiego, dzięki rozwijanej od kilku lat współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego studenci Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia zyskają kolejne uprawnienia niezbędne na współczesnym i przyszłym rynku pracy.
Absolwenci nowej podspecjalności Transport – przewozy osób/rzeczy będą mogli się ubiegać na podstawie suplementu dyplomu o zwolnienie z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym (rzeczy/osób).

Jeśli chcesz uzyskać certyfikat potwierdzający Twoją wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego zapraszamy na studia na kierunku logistyka na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia.