Zdjęcie przedstawia rektora-komendanta ASzWoj i dyrektora RCB podpisujący porozumienie o współpracy.

ASzWoj zacieśnia współpracę z RCB

4 zdjęć w galerii
Akademia Sztuki Wojennej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa porozumieniem o współpracy w zakresie wspólnego przygotowana i przeprowadzenia cyklu szkoleń, zaakcentowały rozszerzenie dotychczasowej wieloletniej współpracy.
Dokument otwiera nowy rozdział kooperacji, której dotychczasowym efektem były głównie kursy i szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz praktyki i staże organizowane dla studentów i absolwentów Akademii.

Zawarte porozumienie to kolejna i z pewnością nie ostatnia wspólna inicjatywa obu instytucji z obszaru szkolenia.