Akademicka zbiórka krwi już 14 czerwca!

Na terenie Akademii Sztuki Wojennej, 14 czerwca 2021 roku, odbędzie się kolejna w tym roku zbiórka krwi. Tradycyjnie, mobilny punkt poboru krwi pojawi się na parkingu przy budynku Klubu ASzWoj.
Trwająca od ponad roku pandemia wpływa na wiele sektorów życia społecznego, odciskając największe piętno na systemie ochrony zdrowia. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa często borykają się z brakami w zapasach krwi. Sytuacja ta utrudnia lub w przypadku rzadkich grup krwi wręcz uniemożliwia udzielenie pomocy potrzebującym, zagrażając ich życiu i zdrowiu.

Ponieważ społeczność Akademii Sztuki Wojennej niejednokrotnie pokazała, że drzemie w niej ogromna siła – również i tym razem liczymy na Waszą obecność! Do zobaczenia w godzinach 9-13.00 na ul. Czerwonych Beretów 56!

***
Organizatorem tej cyklicznej akcji jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Klub Akademii Sztuki Wojennej.