Zdjęcie przedstawia ludzi podczas akcji neutralizowania zagrożenia pochodzącego od broni chemicznej

6 czerwca - Święto Wojsk Chemicznych

2 zdjęć w galerii
Tego dnia w Wojsku Polskim tradycyjnie obchodzone jest Święto Wojsk Chemicznych.
Wojska chemiczne są rodzajem wojsk przeznaczonym przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa żołnierzom w przypadku zagrożenia użyciem lub użycia na polu walki broni masowego rażenia (BMR). Cel ten jest realizowany poprzez ciągłą analizę i ocenę możliwych zagrożeń pochodzących od broni chemicznej, biologicznej, jądrowej i środków promieniotwórczych (CBRN) na polu walki oraz prognozowanie skutków celowego lub przypadkowego uwolnienia toksycznych środków przemysłowych.

Realizowane zadania to przede wszystkim określanie skutków użycia BMR, monitorowanie rozprzestrzeniania się skażeń, prowadzenie likwidacji skażeń stanu osobowego, wyposażenia indywidualnego, sprzętu bojowego, odcinków dróg, terenu i obiektów infrastruktury, stawianie zasłon dymnych oraz monitorowanie warunków meteorologicznych w przyziemnej warstwie atmosfery.
W czasie pokoju wojska te aktywnie realizują zadania w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania poprzez udział w monitoringu zagrożeń CBRN na terenie kraju, utrzymywanie w gotowości do użycia i wydzielanie do akcji ratowniczych specjalistycznych pododdziałów wojsk chemicznych, współdziałanie z jednostkami ratowniczymi innych służb w usuwaniu skutków awarii chemicznych, wypadków radiacyjnych oraz zagrożeń epidemiologicznych (COVID-19).

Przygotowanie specjalistów wojsk chemicznych do działania realizowane jest w dużej mierze w Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, które prowadzi kursy w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, a także zajęcia fakultatywne dla studentów cywilnych. Od stycznia br. Centrum jest ośrodkiem referencyjnym do spraw szkolenia oraz doskonalenia specjalistów SWS SZ RP.
Tegoroczne centralne obchody Święta Wojsk Chemicznych odbędą się w dniu 8 czerwca. Gospodarzem będzie Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko.

***
Z okazji Święta Wojsk Chemicznych składamy Żołnierzom i Pracownikom CSOPBMR w SZ RP i wyrazy uznania za Waszą służbę i pracę. Życzymy dobrego zdrowia, sukcesów w służbie, a także pomyślności w życiu osobistym. Niech poczucie dobrze wypełnionego obowiązku wobec będzie źródłem Waszej dumy i satysfakcji.