Dzień Weterana 2021

Życzenia Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
29 maja obchodzimy w Polsce Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Święto ustanowione przez Sejm w 2011 roku jest doskonałym momentem na wyrazy najwyższego uznania dla tych, którzy bezgranicznie poświęcili się służbie Ojczyźnie i swoim zaangażowaniem pokazali nam jedno ze współczesnych wymiarów patriotyzmu.

Niech dzisiejszy, majowy dzień będzie dla Was – Weteranów i Bohaterów – dniem, kiedy na nowo rozpali się w Was przekonanie o należycie wypełnionym obowiązku w służbie Rzeczypospolitej. Niech ten dzień jednoczy żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy służb mundurowych i osoby cywilne, które poza granicami naszego kraju zawsze działały na rzecz jego bezpieczeństwa – dla dobra Polski i świata, w którym przyszło nam żyć. Niech 29 maja każdy z nas – żołnierz, student czy profesor – doceni dokonania Weteranów, pozna ich historie i okaże im należyty szacunek.

Wszystkim Weteranom, w tym Weteranom służącym na co dzień w Akademii Sztuki Wojennej, a także ich rodzinom i bliskim składam życzenia dobrego zdrowia, poczucia satysfakcji z dotychczasowych dokonań oraz siły w pokonywaniu pojawiających się trudności i sprostania wszelkim wyzwaniom. Dzięki Wam budowany jest etos współczesnego Weterana – Bohatera działań poza granicami państwa.
 
Rektor-Komendant
Akademii Sztuki Wojennej

gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI