None

Vivat Maj, 3 Maj!

230 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił Konstytucję 3 Maja – ustawę zasadniczą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.
Konstytucję 3 Maja powszechnie uważa się za pierwszą w Europie, a drugą – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – spisaną ustawę zasadniczą na świecie. „(…) była jednym z najważniejszych aktów politycznych i prawnych w dziejach Polski. Miała ona ogromne znaczenie dla polskiej suwerenności i niepodległości...” – podkreśla podczas wykładu w ASzWoj profesor Dariusz Miszewski.

Z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja życzenia do społeczności akademickiej skierował rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej, gen. bryg. dr Robert Kosowski:

„Szanowni Państwo! Początek maja co roku jest dla nas wszystkich okazją do wyrażania dumy z bycia Polakiem i radosnego świętowania w duchu patriotyzmu. Dla mnie jest to także szczególny moment, kiedy mogę podziękować Państwu za codzienną pracę i służbę dla dobra Akademii i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Niech nasze działania i nie raz trudne decyzje, zawsze opierają się o najwyższe wartości etyczne i obywatelskie, takie jak patriotyzm, rzetelność, szacunek dla wiedzy, poszanowanie tradycji i drugiego człowieka – a wszystko to ku chwale naszej Akademii!”

Zachęcamy do historycznych refleksji, związanych z wydarzeniami sprzed 230 lat oraz wysłuchania okolicznościowego wykładu dr. hab. Dariusza Miszewskiego z Instytutu Historii Wojskowej ASzWoj.
 

Warto przypomnieć także, że dla uczczenia zwycięskiej bitwy pod Zieleńcami, która miała miejsce podczas wojny polsko-rosyjskiej, prowadzonej przeciwko interwencji Imperium Rosyjskiego i konfederacji targowickiej oraz w obronie Konstytucji 3 Maja, król Stanisław August Poniatowski, 22 czerwca 1792 roku, ustanowił najwyższe do dziś, polskie odznaczenie wojskowe – Order Wojenny Virtuti Militari.

***
Dodatkowo, zapraszamy Państwa do odwiedzenia specjalnego, multimedialnego serwisu, przygotowanego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu RP: https://konstytucja3maja.gov.pl/pl 

***
Ciekawostka historyczna sprzed 100 lat

W kalendarium Akademii z początkiem maja wiąże się także inne, warte uwagi wydarzenie….

Akademia Sztuki Wojennej jest spadkobierczynią dokonań poprzednich placówek, przede wszystkim Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej oraz Wyższej Szkoły Wojennej działającej w Polsce i za granicą w latach 1919-1946. To właśnie na terenie tej szkoły, w Warszawie, u zbiegu ulic Koszykowej i Suchej, w 1923 roku stanął pomnik Napoleona Bonaparte.

Jego oficjalne odsłonięcie odbyło się na początku maja 1923 roku, a w wydarzeniu wziął udział marszałek Ferdynand Foch, człowiek niezwykle ceniony przez Marszałka Piłsudskiego i przyjaciel Polski, co okazywał kilkakrotnie w czasie istotnych rozmów międzynarodowych. Obecność Focha podczas odsłonięcia popiersia Napoleona miała szczególne znaczenie ze względu na fakt, że był on miłośnikiem metod słynnego dowódcy i autorem wielu rozpraw traktujących o wykorzystaniu taktyki Napoleona w ówczesnych uwarunkowaniach.