Międzynarodowa dyskusja o kształceniu zdalnym – konferencja NATO DEEP za nami!

Efektem zacieśniającej się współpracy z NATO DEEP (Defence Education Enhancement Programme) była współorganizacja przez Akademię w dniach 12-14 kwietnia 2021 roku międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej kształceniu zdalnemu w erze pandemii – „COVID-19 Defence Education Distance Learning Best Practices and Lessons Learned Strategy Development Conference”.
Celem spotkania w eksperckim gronie było opracowanie strategii wdrożenia szkolenia online do procesu dydaktycznego jako rekomendacji dla całej społeczności euroatlantyckiej. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 uczestników z 35 państw, w tym przedstawicieli  wojskowych placówek oświatowych oraz reprezentantów struktury dowodzenia NATO.

Spotkanie otworzył rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr Robert Kosowski, który podkreślił, że zdobyte w ostatnim roku doświadczenia w kształceniu zdalnym pozwoliły na doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych związanych z prowadzeniem zajęć na odległość. Choć część z nich z pewnością na stałe wpisze się do programów nauczania studentów i będzie kontynuowana w postpandemicznych realiach, nadal istnieją obszary, szczególnie w kształceniu żołnierzy (ćwiczenia dowódczo-sztabowe, gry strategiczne, warsztaty problemowe), które wymagać będą tradycyjnych narzędzi i metod kształcenia.

Zorganizowana konferencja była efektem ubiegłorocznych warsztatów NATO DEEP z udziałem ASzWoj (listopad 2020), podczas których dostrzeżono potrzebę prowadzenia dalszych, wnikliwych badań w obszarze kształcenia na odległość, a w szczególności poszukiwanie odpowiedzi na pytania związane z programami nauczania (czego uczyć?), rozwojem wydziałów (jak uczyć?) oraz formami wsparcia dla instytucji (jak powinny przebiegać procesy administracyjne i zarządcze?). Na tej podstawie, uczestnikom kwietniowej konferencji zaproponowane zostały do dyskusji następujące obszary:
1.      Procesy transformacji administracyjnej i zarządczej stosowane w instytucjach edukacyjnych związane z przejściem z nauczania stacjonarnego do nauczania na odległość.
2.      System szkoleń dla kadry dydaktycznej w zakresie projektowania i prowadzenia kursów na odległość.
3.      Opracowywanie programów nauczania w środowisku nauczania na odległość.
4.      Wymagana technologia w kształceniu zdalny, wspierająca kadrę dydaktyczną oraz studentów.
5.      Doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego (ELT) w środowisku wirtualnym.
 
Warto podkreślić, że ważny głos podczas konferencyjnych paneli mieli reprezentanci Akademii Sztuki Wojennej, którzy prezentując wyniki badań wskazali m.in. na wyzwania i osiągnięcia uczelni w kształceniu zdalnym podczas globalnej pandemii COVID-19, a także potencjał oraz techniczne możliwości doskonalenia jakości e-learningu, poprawy interakcji między studentami a wykładowcami oraz wprowadzania najnowszych technologii, wykorzystujących w przyszłości również elementy rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Trzydniowe, międzynarodowe spotkanie pozwoliło na wypracowanie najlepszych rozwiązań dla transformacji szkół, uczelni wyższych i innych instytucji edukacyjnych w obszarze nauczania zdalnego, a ich wdrożenie, w rzeczywistych warunkach, pozwoli zwiększyć efektywność procesów związanych z kształceniem studentów - zarówno tych cywilnych, jak i wojskowych.

Organizatorem konferencji z ramienia Akademii był Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Mamy nadzieję, że współpraca ASzWoj przy programie NATO DEEP na stałe wpisze się w kalendarz uczelnianych przedsięwzięć, a kolejne wydarzenia, odbywające się już w rzeczywistości postpanemicznej, przyjmą nowoczesną, hybrydową formułę, ułatwiającą międzynarodową wymianę poglądów.