None

Dynamicznie rosnące zainteresowanie pracodawców absolwentami Akademii

Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej dla dostosowania i uatrakcyjnienia oferty kształcenia do potrzeb współczesnego i prognozowanego rynku pracy dynamicznie rozwija stałą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi.
Przedsiębiorstwa te – jako liderzy rynku – oferują naszym studentom możliwość odbycia praktyki zawodowej, realizacji staży studenckich, jak również znalezienia zatrudnienia. Jednym z partnerów Wydziału, funkcjonującym w ramach Rady Programowej dla kierunku studiów logistyka, jest przedsiębiorstwo TakeTask S.A., które po raz kolejny zaprosiło studentów do odbycia płatnych staży z perspektywą zatrudnienia najlepszych z nich po ukończeniu studiów.

Absolwenci Wydziału Zarządzania i Dowodzenia są cenionymi pracownikami przedsiębiorstwa, a jeden z nich w krótkim czasie objął odpowiedzialną funkcję kierowniczą. Dotychczas TakeTask S.A., poza cyklicznymi praktykami zawodowymi, ufundował cztery płatne staże absolwenckie jako nagrody dla wyróżniających się absolwentów WZiD.

Nawiązana z firmą współpraca pozwala studentom, już w trakcie studiów, na rozwijanie kompetencji i umiejętności menedżerskich oraz gwarantuje realne możliwości zatrudnienia dla najlepszych absolwentów bezpośrednio po opuszczeniu murów naszej Alma Mater.