Zapraszamy do udziału w konferencji!

Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję pt. „Cybersecurity threats – COVID-19 and disinformation”.
Konferencja odbędzie się 14 kwietnia 2021 roku na platformie MS Teams. W ramach jednodniowego spotkania zaplanowano prezentacje referatów na tematy związane z problematyką konferencji oraz dyskusję on-line.

Tematy proponowane do dyskusji:
  • zjawisko dezinformacji jako współczesne wyzwanie związane z zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego;
  • formy i metody dezinformacji oraz inne elementy zagrożeń hybrydowych;
  • aspekt międzynarodowy, zakres i ocena zagrożeń dla ładu globalnego w świetle pandemii.
  • przeciwdziałanie współczesnej dezinformacji, propagandzie, wrogiej działalności informacyjnej i innym zagrożeniom hybrydowym;
  • skutki współczesnych zagrożeń związanych z dezinformacją i innymi zagrożeniami hybrydowymi (np. COVID-19);
  • COVID-19 - egzekwowanie funkcji informacyjno-opiniotwórczej przez współczesne media - między pluralizmem a manipulacją;
  • odporność społeczeństwa na współczesne zagrożenia związane z dezinformacją i inne elementy działań hybrydowych w sytuacji pandemii.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Oficjalnym językiem tego naukowego spotkania będzie j. angielski.

Kontakt z Organizatorami:
Telefon: +48 261 814 047