None

Kolejna zbiórka krwi za nami!

4 zdjęć w galerii
Na terenie Akademii Sztuki Wojennej, 26 marca 2021 roku, odbyła się druga w tym roku zbiórka krwi. Tradycyjnie, mobilny punkt poboru krwi pojawił się na parkingu przy budynku Klubu ASzWoj. Krew oddało 12 osób. Łącznie to 5400 ml krwi dla potrzebujących. Dziękujemy!
Trwająca od wielu miesięcy pandemia wpływa na wiele sektorów życia społecznego, odciskając największe piętno na systemie ochrony zdrowia. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa często borykają się z brakami w zapasach krwi. Sytuacja ta utrudnia lub w przypadku rzadkich grup krwi wręcz uniemożliwia udzielenie pomocy potrzebującym, zagrażając ich życiu i zdrowiu.

Dziękujemy społeczności akademickiej za włączenie się w akcję i oddanie najcenniejszego daru życia – własnej krwi dla czekających na nią pacjentów. Po raz kolejny pokazaliście, że drzemie w Was ogromna siła!

***

Organizatorem tej cyklicznej akcji jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Klub Akademii Sztuki Wojennej.